See Education

General information & contact about graduation assignments

      

If you would like to do your bachelor or master assignment at the BST group, please contact Prof. Dirk Grijpma for an appointment. Some general information regarding bachelor assignments can be found below. Also available bachelor and master assignments are listed below. However, many other things are possible and to find out more about the topics you could work on you can also have a look at the research part of this website. Bachelor and master students are supervised by PhD students and postdocs. Normally you work on their research project and therefore you can also have a look at their research description on the people part of this website to get an impression of possible topics. If you have any questions, do not hesitate to contact Dirk Grijpma, or any of the other members of the BST group!

CONTACT INFORMATIE:

Coördinator: 
Prof. Dr. Dirk W. Grijpma, Email: d.w.grijpma@utwente.nl 
Kamer: ZH 235, Telefoon: 2966

Secretaresse BST: 
Karin Hendriks, Email: BST.tnw@utwente.nl 
Kamer: ZH 246, Telefoon: 2968

BACHELOROPDRACHT:

In een BST bacheloropdracht leert de BMT of ST student een relevant biomedisch of polymeerchemisch probleem van beperkte omvang tot een goede oplossing te brengen. De opdracht heeft een onderzoekskarakter en wordt begeleid door AIO's. De opdracht omvat zowel een theoretisch deel als een experimenteel deel, en wordt afgesloten met een presentatie. Zo mogelijk wordt een externe partij bij de opdracht betrokken.

Voor BMT studenten is de bacheloropdracht verroosterd in het 3e en 4e kwartiel van het 3e jaar. In het 3e kwartiel zal de student een literatuuronderzoek ter voorbereiding op het praktisch werk verrichten (eventueel in combinatie met het vak “voorbereiding bacheloropdracht” van Theo van Dam). Als het literatuuronderzoek afgerond is, kan met het experimentele werk begonnen worden. Voor dit deel van de bacheloropdracht is het gehele 4e kwartiel verroosterd. De bacheloropdracht wordt afgesloten met een verslag en een presentatie. De bacheloropdracht wordt gewaardeerd met 20 EC, waarvan 5 EC voor het deel in het 3e kwartiel (het literatuuronderzoek) en 15 EC voor werk in het 4e kwartiel (het experimentele werk, verslag en presentatie).

Voor ST studenten beslaat de bacheloropdracht alleen het 4e kwartiel (15 EC). In dit kwartiel wordt zowel het literatuuronderzoek en het praktisch werk uitgevoerd. Ook ST studenten sluiten de opdracht af met een verslag en een presentatie. 
N.B. Voor niet-nominaal studerenden kan de bacheloropdracht eventueel op een ander tijdstip worden gedaan. Neem daarvoor contact op met Dirk Grijpma.

OPDRACHTEN:

Omschrijvingen van de beschikbare bacheloropdrachten zijn te vinden op de homepage van BST: http://www.utwente.nl/tnw/bst/ . Als student neem je zelf contact op met de begeleider van een opdracht om je te oriënteren. Als eenmaal een keuze gemaakt is, nemen de student en begeleider contact op met de coördinator Prof. Dr. Dirk Grijpma om de Bacheloropdrachtcommissie in te stellen.