Nieuwe beurzen voor vrouwelijke wetenschappers

Logos FWIS, NIAS and LNVH

Nieuwe beurzen voor vrouwelijke wetenschappers

Vrouwelijke wetenschappers kunnen vanaf 8 maart 2012 een Nederlandse ‘For Women in Science’-beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceren het beurzenprogramma in samenwerking met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

NL UNESCO-L'Oréal beurs
De Nederlandse UNESCO-l'Oréal beurzen worden dit jaar voor de 2
e keer toegekend.
Vrouwelijke wetenschappers die actief zijn in de
life sciences in brede zin, kunnen een Nederlandse For Women in Science beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. Jaarlijks zijn twee Nederlandse beurzen van maximaal € 25.000 beschikbaar. De beurzen worden toegewezen in de periode tot 10 jaar na promotie - met verlengingsclausule - en zijn bestemd voor een onderzoeksverblijf op de NIAS-campus in Wassenaar.

Het ‘
For Women in Science’-programma beoogt vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee bij te dragen aan een toename van het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren.

Deadline: 8 mei 2013

De Nationale UNESCO Commissie en L'Oréal Nederland organiseren het beurzenprogramma in samenwerking met het NIAS en het LNVH.
Meer informatie en aanvragen - Persbericht UNESCO-L'Oréal

Internationaal For Women in Science fellowship UNESCO-L'Oréal
Vrouwelijke wetenschappers in de
life sciences kunnen in aanmerking komen voor de UNESCO-L’ORÉAL International For Women In Science Fellowships 2014.
Deze beurzen worden jaarlijks uitgereikt aan 15 onderzoekers uit de hele wereld (3 per continent), en stellen PhD & post-doc’s (tot 35 jaar) in staat om hun onderzoek voort te zetten aan een buitenlands gastlaboratorium. De beurzen hebben een waarde van maximaal $ 40.000, verspreid over 2 jaar.

U kunt tot
30 mei 2013 uw aanvraag indienen via een online formulier (www.fwis.fr).
De richtlijnen vindt u
hier