UTFacultiesEEMCSDisciplines & departmentsDSResearchSport Data Valley - Nationale onderzoeksfaciliteit sport en data

Sport Data Valley - Nationale onderzoeksfaciliteit sport en data

SPORT DATA VALLEY

Nationale onderzoeksfaciliteit sport en data

Project Summary:

Sport Data Valley (SDV) is in 2015 gestart als initiatief van het Topteam Sport. SDV wil de ICT-potentie binnen sport en bewegen ontsluiten voor meer sport- en datagedreven innovatie en een internationale toppositie in sportwetenschap. SDV biedt verbinding tussen partijen en technische toegang tot sport- en beweegdata voor iedereen. Het is een ICT-platform voor het (inter-)nationale sportnetwerk, met (inter)nationale sportdata en sportsoftware. In deze unieke state-of-the-art infrastructuur worden pro-actief data, methoden en profielen verzameld en geconnect. De SDV biedt rekencapaciteit, analyses en tools voor coaches, atleten, maar ook voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

In 2016 is een werkend ICT-platform gebouwd en opgeleverd door het Topteam Sport. Tegelijkertijd heeft het Topteam Sport een netwerk ontwikkeld van Sportinnovator Labs waar onderzoek en innovatie plaatsvindt in de sport. In 2017 is gestart met het pro-actief ‘vullen van de database’. Prof.dr. Joost Kok (Universiteit Twente) heeft, samen met een aantal Nederlandse universiteiten, succesvolle pilotprojecten uitgevoerd en tot showcases ontwikkeld met KNVB, MyLaps, KNSB, KNLTB en KNZB. Ook zijn er showcases rond Klimraam 2.0 en rond lopers bij de TUe/UU in ontwikkeling.

In dit project wordt de huidige SDV-infrastructuur doorontwikkeld naar een hoogwaardige sportdata infrastructuur door een consortium van hoger onderwijs instellingen (Universiteit Leiden, Universiteit Twente, TU Delft, VU Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam). Ook wordt gewerkt aan opschalen in omvang van verbonden datasets, methoden en technieken, gebruikers en zichtbaarheid.

Het doel is een zelfstandig exploitabele infrastructuur die voor: -wetenschappers van belang is voor hoogwaardig onderzoek naar sport en bewegen; -beleidsmakers in sport (bonden) toegang geeft tot data voor beleidsontwikkeling en evaluatie; -topsporters en coaches een bron van gegevens is voor prestatieverbetering; -bedrijven een netwerk en infrastructuur vormt die uitdaagt tot nieuwe technologie en dienstenontwikkeling.

Om van data naar bruikbare kennis en inzichten te gaan, zullen op deze infrastructuur data analyse services worden ontwikkeld. Rond deze infrastructuur zal in de toekomst ook educatie, outreach en bedrijvigheid worden gestimuleerd. Bedrijven worden gestimuleerd om een bijdrage te ontwikkelen aan (open) standaarden en services die de infrastructuur technisch mogelijk maken en tot interessante use-cases leiden. De ontwikkeling van deze infrastructuur is erop gericht om in vier jaar te groeien naar een gebruikersbasis die garant staat voor bedrijfseconomische duurzaamheid.

SDV wordt daarmee een nationale onderzoeksfaciliteit en een duurzaam exploitabele infrastructuur die tot doel heeft om een interactief platform te blijven en het gebruik van de beschikbare data en tools in hoog tempo te vergroten en te verbreden.

Project Leader:

Funder:

ZonMw