Authorisation application form > OSIRIS

Dit formulier is bedoeld voor het indienen van aanvragen voor toegang tot OSIRIS, evenals het wijzigen en verwijderen van bestaande autorisaties.
Om overzicht te houden en veiligheid te garanderen kan dit formulier alleen ingevuld worden door teamleiders BOZ, Hoofd CSA en overige afdelingshoofden.
De ‘gerechtigde’ is degene voor wie u autorisatie aanvraagt.

Meer informatie over de procedures die hier betrekking op hebben vindt u hier.

Basisgegevens

Contactgegevens van de indiener van de aanvraag

Gegevens van de te autoriseren medewerker

N.B. De verwerkingstijd van een aanvraag is normaliter een week.

Type aanvraag

Type van de nieuwe aanvraag

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om een medewerker dezelfde autorisatie als een andere medewerker te geven. Op die manier krijgt een medewerker precies dezelfde autorisaties toegekend als de collega die hij/zij gaat vervangen of ondersteunen.

Als er wordt gekozen voor een aanvraag op maat, dan duurt de aanvraagprocedure langer. Dit omdat er uitgezocht moet worden welke profielen er voor deze aanvraag aan de medewerker toegekend moeten worden en welke aanpassingen er nodig zijn.

Aanvraag op basis van het profiel van een andere medewerker

Gegevens van de medewerker met het gewenste profiel

Nieuwe aanvraag

Rollen in OSIRIS Backoffice

Rollen OSIRIS Docent/Begeleider

Wijziging van een bestaande autorisatie

Indien de autorisatie zowel uitgebreid als deels ingetrokken moet worden, dan dient dit formulier twee keer ingevuld te worden.

Uitbreiding van een bestaande autorisatie

Vul hieronder alleen de onderdelen in die toegevoegd moeten worden aan de autorisatie.

Toe te voegen rollen in OSIRIS Backoffice

Toe te voegen rollen in OSIRIS Docent/Begeleider

Intrekking van delen van een bestaande autorisatie

Gegevens voor de aanvraag

Vul hieronder alleen de onderdelen in die ingetrokken moeten worden bij de autorisatie.

In te trekken rollen in OSIRIS Backoffice

Rollen Docent intrekking

Volledige verwijdering van rechten