1998-2003

Begeleide scripties

  • Jayantie-Devie Bhagwanbali, Bestuurlijke vernieuwing. Een lokale situatie-analyse, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1999.
  • Jaap Willem Kuit, Weer Samen Naar School: de volgende fase. Strategisch samen of angstvallig apart? Een onderzoek naar het strategisch gedrag van actoren in het samenwerkingsverband WSNS bij de implementatie van het beleidsprogramma ‘WSNS: de volgende fase’ in het primair onderwijs, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Leiden, 1999.
  • Arnold Crans, Management-metamorphose bij de muziekschool. Een onderzoek naar de effecten van privatisering op het management van muziekscholen, Doctoraalscritie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1999.
  • Paul Burgers, Onderwijsachterstandenbeleid gedecentraliseerd. Een onderzoek naar samenwerking, samenhang en regie in het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Maassluis, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2001.
  • Sylvia van der Ruit, Schoolbestuurlijke samenwerking in de polder, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2002.
  • Dina Barbosa Z., Educational Policy in Comparative Perspective. Internationalisation in Dutch and Spanish higher education, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2003.