Gender inclusive design

Vakbeschrijving

Je leert bij het ontwerpen van producten rekening houden met gender-verschillen: verschillen tussen mannen en vrouwen die cultuurbepaald of aangeleerd zijn. Sterker nog, de vormgeving van dingen kan bewust of onbewust bijdragen aan het in stand houden of veranderen van gender-verschillen. Dit heet ook wel: de genderpolitiek der dingen.

In dit college zullen we ons allereerst gaan verdiepen in de sociaal-culturele werking van gender. Thema's die aan de orde komen zijn: gender/sekse, gelijkheid/verschil, nature/nurture, gender en macht, gendersymbolen/-structuren en -identiteiten. Deze theoretische inleiding mondt uit in een concreet doel, nl. het maken van een gender-analyse van een bestaand product.

Vervolgens worden een aantal verschillende gender-inclusive ontwerpmethoden besproken die elk op hun eigen manier mannelijke en vrouwelijke elementen een plek geeft in het ontwerpproces. (gender bending design/gender cross-over design/gender sensitive design). Deze methoden worden vervolgens gebruikt bij het maken van een herontwerp van een bestaand product of een geheel nieuw product.

Gender Inclusive Design (GID)-methoden hebben uiteenlopen opbrengsten: je kunt nieuwe doelgroepen aanboren, een emancipatie doel nastreven, maar ook is het een creatieve manier om los te komen van dominante - vaak vanzelfsprekend lijkende - ontwerpkaders.

Organisatie

Het vak bestaat uit een combinatie van enkele hoorcolleges met daarnaast overwegend interactieve werkcolleges. Studenten maken gedurende de college periode aan aantal huiswerk-opdrachten die op de werkcolleges besproken en bediscussieerd worden.

Contact: mw. dr.ir. E.C.J. van Oost