History of physical sciences

Vakbeschrijving

Het vak geeft een historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke begrippen die centraal staan in de verschillende ingenieursopleidingen en in ons wereldbeeld. We zien hoe grote geesten als Newton, Coulomb, Laplace, Faraday, Thomson en Maxwell soms jarenlang worstelden met wat nu vanzelf lijkt te spreken en in een bedrieglijk eenvoudige formule kan worden samengevat. Zulke worstelingen vonden niet in een soort intellectueel vacuum plaats, maar temidden van een veranderende samenleving, instituties en ideeen over wat wetenschap en de wetenschapper eigenlijk zijn. Bovendien besteden we aandacht aan de opkomst van de technische wetenschap en de relatie ervan met de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.

Contactpersoon: dr.ir. F.J. Dijksterhuis