Policy aspects of care taking

Vakbeschrijving

Dit BA-2 vak bouwt voor op het BA-1 vak Beleid Maken, en werkt dit uit en spitst het toe voor bestuurders/beleidsmakers in de gezondheidszorg. Dit gebeurt (vooral) aan de hand van het boek van Grit en Meurs (2005), en door aan studenten ter inzage te geven ondersteunende en uitwijdende literatuur.

De leerdoelen zijn:

  • studenten vertrouwd maken met de 'wereld' en de rol van bestuurder/beleidsmaker in de gezondheidszorg;
  • studenten een beeld geven van 'multilevel en multi-actor governance' in de gezondheidszorg, met name verschuivende verantwoordelijkheden van zorgbestuurders ten gevolge van maatschappelijke verschuivingen langs de scheidslijnen van staat, markt en civil society;
  • studenten een beeld geven van de speelruimte voor eigen beleid voor zorgbestuurders op het niveau van de professionele organisatie (intern organisatiebeleid) en op dat van de externe, politieke omgeving (nationaal en internationaal beleid) en hun wisselwerkingen;
  • studenten laten inzien welke beleidsdilemma's voor zorgbestuurders ontstaan als gevolg van het werken onder condities van schaarste en botsende idealen;
  • een en ander in historisch en vergelijkend perspectief (voor eerste, tweede en derde wereld);
  • studenten zicht te geven op standaarden voor goed beleid en bestuur in de gezondheidszorg.

Contactpersoon: dr. H.G.M. Oosterwijk