Civil engineering in the Netherlands

Vakbeschrijving

De civiele techniek in Nederland kent een lange en boeiende geschiedenis. Er is in dit land in de loop der eeuwen heel wat afgebouwd. Al die civieltechnische systemen en kunstwerken zijn echter niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Integendeel, wat voor ons vanzelfsprekend lijkt - bijvoorbeeld de ligging van de Twentekanalen of de inrichting van het Kleinpolderplein te Rotterdam - was vaak de uitkomst van ingewikkelde onderhandelingen of slepende conflicten tussen belanghebbenden. Een centrale rol werd telkens gespeeld door civiel ingenieurs als ontwerpers, managers en politici.

Tijdens de hoorcolleges wordt ingegaan op verschillende historische perioden in de 20e eeuw om te bezien hoe projecten op het gebied van water, verkeer en het bouwen tot stand kwamen. Getoond zal worden dat de maatschappelijke kaders waarin civiel ingenieurs opereerden vaak net zo bepalend waren voor de uitkomsten van de projecten als de stand van hun civieltechnische kennis en de beschikbare bouwtechnieken. Voor civiel ingenieurs was (en is) het dus altijd een uitdaging om de ontwikkeling van hun kennis en kundes op een efficiƫnte maar ook maatschappelijk verantwoorde manier te koppelen aan de oplossing van steeds verschuivende maatschappelijke problemen. Daarbij zien we hoe de hedendaagse aanpak, de zogenaamde "integrale benadering", eigenlijk de uitkomst is van een historisch lange-termijn proces.

Parallel aan de hoorcolleges werken de studenten in werkcolleges aan een gefaseerde opdracht die inzicht geeft in historisch onderzoek over waterbeheer, verkeer en bouwen.

Nadere informatie op Teletop. Bijwonen van de hoorcolleges wordt met klem aanbevolen; aanwezigheid bij werkcolleges is verplicht.

Contactpersoon: dr. A.A. Albert de la Bruheze