Technology assessment of ICT

Vakbeschrijving

Technology Assessment (TA) is een systematische methode voor het verkennen van toekomstige technologische ontwikkelingen en het inschatten van mogelijke maatschappelijke effecten. Het doel is om met de verkregen inzichten ongewenste maatschappelijke effecten te voorkomen, enerzijds door verbetering van het keuzeproces bij het ontwerpen van nieuwe technologie en anderzijds door het ontwikkelen van maatschappelijke voorzieningen. Het college behandelt de theorie van technologie-ontwikkeling in verwevenheid met de maatschappelijke context. Daarnaast zullen instrumenten en technieken worden aangereikt waarmee een TA uitgevoerd kan worden. Ter oefening wordt in kleine groepjes een TA uitgevoerd op een zelf te kiezen concrete technologische ontwikkeling. De resultaten worden op een slotwerkcollege besproken.

Contactpersoon: mw. dr.ir. E.C.J. van Oost, dr. A.A. Albert de la Bruheze