Primary processes of care

Doel van dit vak is om studenten inzicht geven in het systeem en de dynamiek van de gezondheidszorg in Nederland vanuit een multi-actor perspectief, en vertrouwd te maken met de specifieke uitdagingen en problemen die de gezondheidszorg stelt aan de professionele rol en activiteiten van de gezondheidswetenschapper. In de colleges staan de rollen en activiteiten centraal van verschillende relevante actoren in het systeem van de gezondheidszorg, waaronder patiƫnten, patiƫntenorganisaties, artsen, onderzoekers, ziekenhuismanagers, en beleidsmakers. In dit verband komen vragen aan de orde als: welke soorten primaire processen zijn er in de gezondheidszorg, hoe worden ze ondersteund en aangestuurd, en wat verstaan we onder de zorgketen? Aan de hand van casussen wordt de dynamiek van de interacties tussen de verschillende actoren duidelijk gemaakt. Ook wordt inzicht gegeven in het evoluerend karakter van het complexe landschap van de gezondheidszorg door historische contrasten te laten zien in de rollen en activiteiten van de verschillende actoren. In gezamenlijke bezoeken aan aantal verschillende zorginstellingen krijgen studenten de gelegenheid om nader kennis te maken met primaire processen in de zorg. Daarnaast werken studenten in kleine groepen aan casedossiers over uiteenlopende ziektebeelden.

Contactpersoon: Dr. H.G.M. Oosterwijk