Design of policies

Het ontwerpen van beleid houdt in dat je een goed begrip hebt van het probleem, dat je in staat bent om relevante doelstellingen te formuleren die door inzet van werkbare en haalbare beleidsinstrumenten bereikt kunnen worden. Ook impliceert het beleidsontwerp voorzieningen voor beleidsevaluatie en terugkoppeling. In dit vak maak je kennis met het ontwerpproces door zelf in teamverband een beleidsontwerp te maken. Je maakt het ontwerp in het kader van het Nederlandse klimaatbeleid. Als teamlid heb je een actieve rol in het proces, onder andere in het zoeken en verwerken van literatuur en gegevens. In wekelijkse bijeenkomsten onder leiding van docenten, presenteer en bespreek je je vorderingen in het doorlopen van het ontwerpproces. Je werkt in een realistische setting in opdracht van de Nederlandse regering. Je wordt gevraagd om beleidsopties te verkennen voor vier richtingen in klimaatbeleid: biobrandstoffen, emissiehandel, nucleaire energie en duurzame energiebronnen. In een team werk je gedurende acht weken aan de uitwerking van een van deze vier opties voor toekomstig klimaatbeleid. Onder leiding van de docenten leert je hoe je het probleem moet analyseren, welke actoren relevant zijn, wat de voor en tegens zijn van de opties en hoe je je bevindingen kunt rapporteren en communiceren.

Het werken in kleine teams geeft de werkelijkheid van het ontwerpproces goed weer. Overheidsbeleid wordt namelijk ook vaak door (interdepartementale) teams voorbereid. Zulke teams krijgen dan een specifieke opdracht die ze in een vastgestelde tijdsperiode moeten uitvoeren. Daarvoor dienen ze de werkzaamheden van het team goed te organiseren en de taken tussen de teamleden goed te verdelen. Dat is in dit project ook noodzakelijk. Elk team wordt geacht om zijn taken goed te plannen en te organiseren en er voor te zorgen dat alle leden een aandeel nemen in de werkzaamheden. Aan het eind van het project dient het rapport met je wekelijkse bevindingen klaar te zijn. Je team presenteert zijn beleidsontwerp tijdens een klimaatconferentie op 13 juni. Tijdens deze conferentie presenteren ook de studenten Europese Studies hun beleidsontwerp op de vier thema¿s. De voertaal van de conferentie is daarom Engels.

Doelen:

  • Kennismaken met en leren van de vaardigheden voor het ontwerpen van beleid
  • Inzicht krijgen in het spanningsveld tussen beleid ontwerpen enerzijds en wetenschappelijke en politieke rationaliteit anderzijds
  • Leren begrijpen van de specifieke problemen van beleidsontwerp in een multilevel governance setting

Vaardigheden:

  • Team work: managen van de bijeenkomsten en de samenwerking in het team
  • Leren informatie te verzamelen en te verwerken
  • Leren presenteren van je werk
  • Leren debatteren en je standpunt verdedigen
  • Schrijven van een rapport

Contact: Dr. Gonzalo Ordóñez Matamoros (STePS) en Dr. Maarten Arentsen (CSTM)