Multidisciplinary assignment

Vakbeschrijving

Ter afsluiting van de Bacheloropleiding Technische Geneeskunde voert elke student een afsluitende bacheloropdracht uit. Deze opdracht heeft een dubbele functie. Enerzijds is het doel het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek en anderzijds is het een weerspiegeling van de verworven competenties. Er is gekozen voor een multidisciplinaire opdracht (MDO), omdat het een goede toets is voor de verworven competenties en een voorbereiding op de latere multidisciplinaire werkomgeving van de Technisch Geneeskundige. Bij de uitvoering van de MDO staat het proces en de procesbeschrijving voorop.

Inhoud

De opleiding Technische Geneeskunde verzamelt onderwerpen voor de MDO, die afkomstig kunnen zijn van artsen, docenten, wetenschappers, studenten, externe bronnen, etc. Alle voorstellen worden getoetst door de Curriculum Commissie en door de Bachelor Examencommissie van Technische Geneeskunde officieel vastgesteld. De opdrachten zijn typerend voor de TG, dwz een medisch probleem met een duidelijke technologische component. De opdracht kent een multidisciplinair karakter, d.w.z. dat er voor het oplossen van de opdracht informatie vanuit diverse disciplines benodigd is, of dat de opdracht vanuit verscheidene perspectieven te benaderen is ((Technische)Geneeskunde, Biomedische Technologie, Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Natuurkunde, etc.). Het proces en de beschrijving daarvan zijn essentiƫler dan de uiteindelijke oplossing.

Contactpersoon: drs. P.A. van Katwijk