Policy Processes

Vakbeschrijving

Beleidswetenschap is de studie van de inhoud, de processen en de sociale en fysieke effecten van beleid op het wel en wee van burgers. Beleid van de overheid hoort immers bij te dragen aan de oplossing van problemen. Veel door de overheid opgezette en gefinancierde civieltechnische projecten maken zelf deel uit van beleid (denk aan de aanleg van infrastructuur). Vaak echter verdwijnen problemen niet met een gegeven oplossing, maar blijken zij hardnekkig en ingewikkeld te zijn, of zich te verplaatsen. Niet alleen scheppen sommige burgers problemen voor andere burgers en bedrijven voor andere bedrijven; het ene soort overheidsbeleid (bijvoorbeeld van het Rijk) schept vaak ook problemen voor het beleid van andere publieke (b.v. gemeenten) of private organisaties. Inzicht in deze problematiek rond beleid vormt een belangrijk startpunt voor het management van civieltechnische projecten en al bestaande voorzieningen. Management is gericht op het ontwerpen van oplossingen voor problemen bij deze projecten en voorzieningen, die naast technische ook bestuurlijke en sociale aspecten kennen.

Voordat je toe komt aan het bedenken van oplossingen moet je eerst in staat zijn om beleidsprocessen te herkennen en te analyseren. Aan de hand van het boek 'Beleid in Beweging' (Victor Bekkers 2008) wordt stap voor stap uiteengezet hoe maatschappelijke problemen op de beleidsagenda komen en hoe een beleid wordt ontworpen, vastgesteld, uitgevoerd, geƫvalueerd en eventueel wordt bijgesteld of beƫindigd. Bij deze stappen wordt steeds benadrukt dat beleidsprocessen in een sociale en politieke context moeten worden bestudeerd. De analyse en evaluatie van beleid staat dan ook in het teken van systematische en methodische politieke oordeelsvorming. Dit is een cruciale voorwaarde voor elke civieltechnisch manager.

Als je dit vak hebt gevolgd, ben je in staat om:

  1. enkele centrale conceptuele kaders van de beleidswetenschap te begrijpen en zelf uit te leggen;
  2. deze concepten op eenvoudig niveau toe te passen op (beleids-)problemen rond civieltechnische projecten, om daarmee beleidsprocessen zichtbaar en hanteerbaar te maken;
  3. op eenvoudig niveau enkele beleidswetenschappelijke technieken voor de analyse van beleidsteksten en beleidsargumentaties toe te passen.

Contactpersoon: dr. W. Halffman