UTFacultiesBMSDept LDTOWKSamenwerking met de HRD-praktijk

Samenwerking met de praktijk

De sectie Onderwijskunde heeft expertise op het gebied van leren en ontwikkeling van (aankomende) professionals*. We werken veel samen met organisaties uit de technische sector, de zorg en het onderwijs. We proberen samen met de partners op een systematisch manier vragen proberen te beantwoorden, zoals:

Projecten zijn vaak gekoppeld aan belangrijke veranderingen: de digitale transformatie, de energietransitie, de complexer wordende zorg en het effect van technologische innovaties op de inhoud van het werk. De samenwerking kan verschillende vormen hebben. Veel onderzoeksprojecten vragen we samen aan met een consortium van geïnteresseerde partijen. Zo zorgen we ervoor dat de projectdoelen relevant zijn voor het werkveld en zo opgezet worden dat ze ook bijdragen aan belangrijke lacunes in de huidige kennis over het leren van professionals. Daarnaast is het ook mogelijk om onderzoek of advies in opdracht te laten uitvoeren. Ook is samenwerking mogelijk binnen het onderwijs wat wij verzorgen binnen de Master Educational Science & Technology en binnen de minor Professional Learning in Organizations. Binnen diverse cursussen werken studenten aan praktijkcases, die door het werkveld geformuleerd zijn. Daarnaast geeft het grootste deel van de studenten aan onze Masteropleiding de voorkeur om het afstudeeronderzoek bij een externe organisatie uit te voeren.

Denkt u dat we iets voor elkaar kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met de sectievoorzitter dr. Maaike Endedijk of met de afstudeercoördinator Mireille Hubers.

Rondom het afscheid van Joseph Kessels hebben we in 2017 een Werkvelddag georganiseerd. U kunt hier de presentaties van deze dag bekijken.


__________________________________________________________________________________

* De sectie Onderwijskunde richt zich op het leren van professionals, studenten in de transitie van studie naar werk en in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Voor projecten die betrekking hebben op leerlingen in het primair en secundair onderwijs, verwijzen we graag door naar de sectie Instructietechnologie, de universitaire lerarenopleiding ELAN, of als het gaat om meten en assessment naar de sectie CODE.