See HRD werkvelddag

HRD werkvelddag

De vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Twente heeft op 4 oktober 2017 een interactieve Human Resource Development werkvelddag georganiseerd. Op deze dag werden zowel vanuit de wetenschap als de praktijk de nieuwste inzichten en best practices gedeeld. Hierbij stonden thema’s zoals informeel leren, leiderschap, leren met simulaties en duurzame organisatievernieuwingen centraal. Daarnaast was er volop gelegenheid om nader kennis te maken met de afdeling en studenten Onderwijskunde, en HRD- professionals van andere organisaties.

__________________________________________________________________________________

informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sandra Schele - s.schele@utwente.nl (secretariaat)