Prof. dr. Joseph Kessels

Emeritus Professor in Human Resource Development

Research

My main research interest in Human Resource Development is in exploring and explaining characteristics of designing effective learning environments in knowledge intensive firms. Major concepts are knowledge productivity, the corporate curriculum, and social capital. Knowledge productivity refers to the capability of a team or unit to signal relevant information on the basis of which employees develop new competencies for gradual improvement and radical innovation of work procedures, products and services. The corporate curriculum acts as a plan for organisational learning with a strong focus on the development of subject matter expertise, problem solving skills, meta-cognitions, reflective skills, as well as social skills and the capability of self-regulation. Social capital in the context of HRD offers a climate of shared values, trust, integrity, transparency and respect, that create a safe learning environment for improvement and innovation.

Teaching (related) activities

My teaching is in the domain of curriculum design in the context of HRD. In the Bachelor programme I participate in the ‘Design Course’ and in ‘HRD Theory’. In the HRD Master track I participate in the classes of the Design Stream, and act as a supervisor of master theses.

Selection of journal articles

 • Kessels, J.W.M. (2007). HRD research in a diversified field. Human Resource Development International, 10, 1, 83-87.
 • Keursten, P., Verdonschot, S., Kessels, J.W.M. & Kwakman, K. (2006). Relating learning, knowledge creation and innovation: Case studies into knowledge productivity. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 3 (4), 205-220.
 • Kessels, J.W.M. & Poell, R.F. (2004) Andragology and social capital theory: the implications for Human Resource Development. Advances in HRD, 6(2) 146-157.
 • Kwakman, K. & Kessels, J. (2004). Designing learning in the workplace. The British Journal of Occupational Learning, 2(1) 17-28. (ISSN 1479-2613)
 • Mulder, I., Swaak, J., & Kessels, J. (2004). In search of reflective behavior and shared understanding in ad hoc expert teams. CyberPsychology & Behavior, 7(2), 141-154.
 • Kessels, J. & Keursten, P. (2002). Creating a knowledge productive work environment. Lline, Lifelong Learning in Europe, 7(2), 104-112.
 • Kessels, J.W.M. (2001) Learning in Organizations: A corporate curriculum for the knowledge economy. Futures, 33, 479-506.
 • Kessels, J.W.M. & Tj. Plomp (1999). A systematic and relational approach to obtaining curriculum consistency in corporate education. Journal of Curriculum Studies, 31(6) 679-709.

Selection of articles in Dutch

 • Kessels, J.W.M. (2008). Boekbespreking van achter het masker van de persoonlijkheid (Wirtz, 1996). Opleiding en ontwikkeling, 21(4), 28-29.
 • Kessels, J.W.M. (2008). Coaching: de ongemakkelijke waarheidsvinding over jezelf. Opleiding en ontwikkeling, 21(7/8), 24-27.
 • Kessels, J.W.M. (2008). Maatschappelijk verantwoordelijke Business Schools. Develop, 3, 33-39.
 • Kessels, J.W.M. & Jong, Tj. de (2007). HRD, Social Capital en economische voorspoed. Develop – Leren Loont! 3 (1) 93-105.
 • Keunen, A. & Kessels, J.W.M. (2007). Architectuur van een leerruimte. Opleiding en ontwikkeling, 20(3), 6-9.
 • Verloop, N. & Kessels, J.W.M. (2006). Opleidingskunde: Ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. Pedagogische Studiën, 83, 301-321.
 • Kessels, J.W.M. (2005). De kenniseconomie: uitdagingen voor HRD. Develop. Kwartaaltijdschrift over Human Resources Development, 1(1), 6-17.

Books

 • Kessels, J.W.M. (2008). Bekwaamheid als basis voor kennis. In L. Stevens (Ed.), Leraar wie ben je? (pp. 55-62). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Kessels, J.W.M. & Wijngaarden P.J. van (2008). Duaal wetenschappelijk onderwijs als brug: redenen en bezwaren. In P.J. van Wijngaarden (Ed.), Over de brug. Discours over werken, onderzoeken en leren in het duaal wetenschappelijk onderwijs (pp. 19-27). Rotterdam: HRD Fonds-Performa.
 • Kessels, J.W.M. (2008). Uit de kunst. In T. Bruining (Ed.), Kennis en kunst. Kunst mest voor organisatie (pp. 115-123). Den Bosch: Kruithuisreeks.
 • Kessels, J.W.M. (2007). TOP: Tien jaar werken aan een visie op de politieopleidingen. In M.H.V.C. Christophe (Ed.), Partners in Leren. Evaluatie van het samenhangend stelsel van politieonderwijs. Apeldoorn: Politieacademie.
 • Kessels, J.W.M. & Grotendorst, A. (2007). Verleiden is: verbinden en belemmeringen opheffen. In A. Grotendorst, I. van Aken, C. Sino & B. Veldhuizen (Eds.), Verleiden tot leren in het werk (pp. 14-20). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Kessels, J.W.M. & Ehlen, C.G.J.M. (2006). Flexibilisering in het hoger onderwijs. In H. van Hout, G. ten Dam, M. Mirande, C. Terlouw & J. Willems (red.) Vernieuwing in het hoger onderwijs. Onderwijskundig handboek (pp. 36-47). Assen: Van Gorcum. (ISBN: 90 232 4235 1)
 • Kessels, J.W.M. & Smit, C.A. (2005). Opleidingskunde. Een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen. (13de druk) Deventer: Kluwer. (ISBN: 90-267-1380-0)
 • Kessels, J.W.M. & H.G. Gordijn (2005). Tweedehands Kennis. Den Haag: HRD Fonds – Performa. (ISBN: 9076834 156)
 • Kessels, J.W.M. & Van Wijngaarden, P.J., (2005). L’approche compétence pour un enseignement supérieur en alternance dans une société de savoir. In C. Hahn (ed.) L’alternance dans l’enseignement supérieur. Enjeux et perspectives. p. 265-275. Paris: L’Harmattan. (ISBN 2-7475-8301-5).
 • Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2005). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. [In Chinese] Beijing: Economic Management Publishing House. p. 327. (ISBN 7-80162-949-3)
 • Harrison, R. & Kessels J.W.M. (2004). Human Resource Development in a knowledge economy. An organizational view. Hampshire – New York: Palgrave Macmillan. (301 p.) (ISBN: 0-333-99015-3)

Supervision of PhD projects

Proposed defence


2008


Suzanne Verdonschot (together with Dr. Paul Keursten, ass. Promotor)
Learning arrangements for Knowledge Productivity

2008


Rainer Hensel (together with Dr. Frans Meijers, ass. Promotor)
Competentieontwikkeling bij Hogeschool docenten

2008


Pieter van Bommel (together with Dr. Kitty Kwakman, ass. Promotor)
Kennisproductief Leiderschap

2009

Helen Zhou Hong
Social Capital in a knowledge economy

2009

Yang Xiong
Knowledge productivity in Chinese multinationals

Start 2006

Harry van de Pol
Social Capital

Start 2006

Tjip de Jong
Social Capital

For a full CV see

Kessels & Smit the Learning Company:
http://www.kessels-smit.nl/info.pl/nl/learning_company/214