Nieuws archief

Junior Onderzoeker


De gezondheidswetenschappen is een multidisciplinair vakgebied waarbij de biomedische, sociale, gedragswetenschappen de basis vormen. Binnen de leerstoel Health Services Research (vakgroep Health Technology and Services Research) wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nieuwe medisch-technologische voorzieningen, de implementatie van nieuwe zorgvormen en de doelmatigheid daarvan. Het onderzoek heeft betrekking op een beperkt aantal medisch specialistische gebieden, waaronder de neurologie, revalidatie en jeugdgezondheidszorg. De onderzoeksgroep onderhoudt contacten met diverse zorginstellingen, in het bijzonder het Medisch Spectrum Twente, Het Roessingh, TNO Kwaliteit van Leven, en de Universitair Medische Centra in Nijmegen, Utrecht en Groningen. Vanuit de leerstoel Health Services Research wordt onderwijs verzorgd in de opleidingen gezondheidswetenschappen, biomedische technologie en technische geneeskunde.


De uitdaging / The challenge

Als junior onderzoeker bij de Universiteit Twente zult u gedurende een periode van een jaar ondersteunende onderzoekswerkzaamheden uitvoeren. Deze onderzoeken zijn in het kader van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente: een samenwerkingsverband tussen de GGD Twente en de UT waarin praktijk en beleid enerzijds en onderwijs en wetenschap anderzijds dichterbij elkaar gebracht worden. Voor meer informatie zie www.awjtwente.nl
Uw werkzaamheden bestaan uit:
• Het doen van ondersteunende onderzoekswerkzaamheden (uitvoeren van analyses en verslaglegging daarvan bij de promotie–onderzoeken ‘Secundaire preventie van kindermishandeling’ en ‘Screening op Postpartum depressie’.
• Het schrijven van onderzoeksopzetten (en soms een deel van de uitvoering doen) voor de Klein-en-Fijn projecten (kortdurende onderzoeksvragen die gesteld worden door Twentse organisaties op het gebied van de jeugd (gezondheid) zorg.
• Het meeschrijven aan artikelen die voortkomen uit de Academische Werkplaats Jeugd in Twente.


Uw profiel / Your profile

U bent afgestudeerd in een relevante universitaire opleiding: gezondheidswetenschappen, sociale geneeskunde, sociologie, bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding. U hebt belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek in de openbare gezondheidszorg (specifiek in het kader van de Academische Werkplaats Jeugd in Twente (www.awjtwente.nl)) en goede communicatieve vaardigheden. U spreekt de taal van de openbare gezondheidszorg en bent gemotiveerd en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Kennis van methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek en een goede beheersing van Engelse schrijfvaardigheid strekken tot aanbeveling.


Ons aanbod / Our offer

Wij bieden u een dienstverband van 20 uur per week binnen een uitdagende onderwijs- en onderzoeksomgeving waarin veel ruimte aanwezig is voor uw ideeën en initiatieven. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van achtergrond en ervaring, maximaal € 3755 bruto per maand bij een voltijds dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO Nederlandse Universiteiten; voorts biedt de UT een breed en uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met dr. M.M. Boere-Boonekamp (tel: 053 - 4894483, e-mail: m.m.boere-boonekamp@utwente.nl) of drs. Marlie Cerneus (tel 053 - 4876695).
Uw sollicitatie, voorzien van een actueel CV, kunt u voor 24 juni a.s. versturen via onderstaande link.Klik hier om te solliciteren / Apply now