NEWS ARCHIVE

NEWS ARCHIVE

25 oktober 2012


Afstudeeronderzoek van Sarah Janus naar het effect van het programma ‘Kwetsbare Ouderen’ voor patiënten met een heupfractuur


Op grond van de vergrijzing van de bevolking wordt het steeds belangrijker dat ziekenhuizen zo vroeg mogelijk fragiele ouderen detecteren en preventieve maatregelen nemen om de functionele achteruitgang te beperken. Tijdens haar afstudeeronderzoek heeft Sarah Janus daarom onderzocht of de implementatie van het veiligheidsmanagement systeem "Kwetsbare Ouderen" in april 2012 op de Isala klinieken in Zwolle geleid heeft tot een verbetering van het zorgproces voor patiënten ouder dan 70 jaar met een heupfactuur in vergelijking met de situatie in 2011. Patiënten werden opgenomen in de studie als ze ouder waren dan 70 jaar, er een heupfractuur gediagnosticeerd werd en een chirurgische ingreep plaats vond om de gebroken heup te herstellen. Gekeken werd naar de duur van de ziekenhuisopname, het aantal geriatrische consulten, delirium, mortaliteit en postoperatieve complicaties.

De resultaten van de studie suggereren dat de implementatie van “Kwetsbare Ouderen” programma tot een lichte verbetering van het zorgproces voor oudere patiënten met een heupfractuur heeft geleid. Sinds de invoering van het programma, is de duur van het verblijf met één dag gedaald en het percentage van de preoperatieve geriatrische consultaties met 20% gestegen. Een andere aanpak, zoals het “co-managed” behandelingsconcept, kan nodig zijn om het aantal preoperatieve geriatrische consultaties te verhogen. Het verstrekken van extra zorg, alleen voor fragiele ouderen, is misschien niet voldoende om de opnameduur te verkorten.De begeleidingscommissie bestond uit: Dr Carine Doggen en Prof. Dr Maarten IJzerman vanuit de vakgroep HTSR, Universiteit Twente en Dr Sven van Helden van Netwerk Acute Zorg Zwolle, Isala Klinieken Zwolle. Dit onderzoek is een samenwerking tussen Netwerk Acute Zorg Zwolle, Isala Klinieken Zwolle en Universiteit Twente. Voor vragen of meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Dr Carine Doggen: c.j.m.doggen@utwente.nl.