Programma

Programma 3 december 2019, U Parkhotel, campus Universiteit Twente

Tijd10:00 - 10:30

Inloop met koffie / thee


10:30 - 10:45

Zaal C2

Welkom door de dagvoorzitter Barend van der Meulen | hoogleraar Institutional aspects of higher education | CHEPS

Welkom door Linda Sontag | NRO, financier onderzoeksprogramma Excellentie in Hoger Onderwijs 

Ochtenddeel - Resultaten van Onderzoek

10:45 - 11:00

Ontstaan excellentieonderwijs: doelen en paradoxen door Don Westerheijden | CHEPS

11:00 - 12:30

Uitkomsten onderzoek naar excellentie in hoger onderwijs

-  EXChange - uitstraling en cultuurverandering door excellentieonderwijs door Marca Wolfensberger | Hanzehogeschool Groningen

-  Excellentie door docentstrategie: vrijheid en structuur in balans voor elke student door Joke van der Mark-van der Wouden en Johanna Schönrock-Adema | UMCG Rijksuniversiteit Groningen

-  Excellentie in het hoger onderwijs: selectie, effectiviteit en uitstralingseffecten door Tim Huijts | ROA - Universiteit van Maastricht

12:30 - 13:30

Lunch pauze

Middagdeel - Meer halen uit Excellentie Onderwijs


13:30 - 14:45


Zaal C1

Parallelsessie 1a

Uitkomsten voor studenten

Vragen voor studenten uit de ochtendsessies zullen we hier bediscussiëren, bijvoorbeeld:

·   Houden we genoeg rekening met verwachtingen van studenten?

·   Leren studenten méér of beter door excellentieonderwijs?

Zaal C4

Parallelsessie 1b

Uitkomsten voor hogeronderwijsinstellingen

Vragen voor docenten en beleidsmakers uit de ochtendsessies zullen we hier bediscussiëren, bijvoorbeeld:

·    Kunnen we docenten gericht faciliteren om ervaringen uit excellentieonderwijs naar regulier onderwijs te vertalen?

·    Hoe blijft excellentieonderwijs vernieuwend?


In beide sessies komen ook de aanbevelingen uit de onderzoeken aan de orde; zijn de aanbevelingen relevant en werkbaar, en wat kan er gedaan worden om (nog) meer uit het excellentieonderwijs te halen?

14:45 - 15:15

Pauze koffie / thee

15:15 - 16:25

Parallelsessie 2b

Uitkomsten voor studenten

(Herhaling van eerste ronde, voor de deelnemers aan sessie 1b)

Parallelsessie 2a

Uitkomsten voor hogeronderwijsinstellingen

(Herhaling van eerste ronde, voor de deelnemers aan sessie 1a) 


16:30 - 16:45

Zaal C2

Rapportages parallel sessies en discussie

16:45 -

Afsluiting en receptie

Klik HIER om u zich te registreren.