See CHEPS

Conferentie "Meer halen uit Excellentie Onderwijs"

Conferentie NRO-project Excellentie in het hoger onderwijs & Lustrumjaar: 35 jaar CHEPS:

"Meer halen uit Excellentie Onderwijs"

In 2015 startten drie onderzoeken naar excellentieonderwijs in het hoger onderwijs, gesubsidieerd door het NRO. De onderzoeken richtten zich op docentstrategieën, selectie, effectiviteit, uitstraling en cultuurverandering. In november 2019 zijn de onderzoeken afgerond. Op 3 december 2019 vond de slotconferentie plaats op de Universiteit Twente.

PROGRAMMA 

PRESENTATIES