UTFacultiesBMSCentre CESInternships and assignmentsStageplaatsen Permanente Vertegenwoordiging Nederland bij de OESO (Dutch)

Stageplaatsen Permanente Vertegenwoordiging Nederland bij de OESO (Dutch)

Stagiair(e) bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO, Parijs

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs zoekt stagiaires voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 maanden.

Werkomgeving

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland (PV OESO) behartigt bij de OESO de Nederlandse belangen op de verschillende beleidsterreinen van deze intergouvernementele organisatie. Signalering van activiteiten van en ontwikkelingen binnen de OESO, en het uitdragen van het Nederlands beleid en de Nederlandse posities is het dagelijks werk. Dit in nauw contact met de verschillende ministeries in Den Haag en het secretariaat van de OESO. De PV OESO doet dit met een team dat naast de ambassadeur bestaat uit 5 beleidsmedewerkers en 3 administratieve medewerkers die gezamenlijk het hele werkveld van de OESO bestrijken.

Kijk op onze website voor meer informatie over de PV en onze werkzaamheden en activiteiten: http://oecd.nlmission.org

Op de website van de OESO is meer informatie te vinden over haar werkgebieden en die van aanverwante organisaties,  IEA/International Energy Agency en ITF/International Transport Forum

 Stage omschrijving

Een stage bij de PV OESO biedt de stagiair(e) de gelegenheid om kennis te maken met het werken in een intergouvernementele omgeving en met de werkzaamheden en rol van een PV daarin. Uitgangspunt is dat de stagiair(e) kennis maakt met zoveel mogelijk facetten van het werken op een PV, maar tegelijkertijd ook de verantwoordelijkheid krijgt over een eigen (deel)project en/of beleidsveld.

De stagiair(e) draait mee in de dagelijkse werkzaamheden van de PV. Daaronder horen onder meer het bijwonen van vergaderingen bij de OESO, het daarover rapporteren aan Den Haag, het onderhouden van contacten met het OESO secretariaat, andere OESO-delegaties, en de desbetreffende dossierhouders van ministeries in Den Haag. Actieve communicatie via sociale media (website, Facebook en Twitter) maakt uitdrukkelijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Daarnaast kan de PV ook bij logistieke en andere praktische werkzaamheden ter ondersteuning van het werk een beroep doen op de stagiair(e).

Hoewel het om een werkstage gaat is het in goed overleg mogelijk om de stage te koppelen aan een korte onderzoeksvraag.

Functieprofiel

Studenten die wij zoeken:

Algemene voorwaarden en vergoedingen

Informatie over de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor een stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, als ook over stagevergoedingen kun je vinden op:

http://www.internationalefuncties.nl/internationale-ervaring/stages-buitenlandse-zaken/voorwaarden-en-vergoedingen/

Meer weten en/of solliciteren

Ben je geïnteresseerd in een stageplaats bij PV OESO, stuur dan je motivatiebrief, CV, studieresultaten en eventuele referenties en/of stagebeoordelingen naar PAO@minbuza.nl. Ook voor vragen kun je hier terecht.