Bohlmeijer, prof.dr. E.T. (Ernst)

Prof.dr. E.T. Bohlmeijer

Professor

 

 

 

Aanwezig op

:

Ma. / Di. / Do.

Gebouw

:

Cubicus, kamer B131b

Telefoon

:

053 – 489 4470

(Secretariaat)

Fax

:

053 – 489 2895

e-mail

:

e.t.bohlmeijer@utwente.nl

 

English profile

 

 

Expertise

Ernst Bohlmeijer is hoogleraar Mental Health Promotion. Zijn onderzoek richt zich primair op het onderbouwen, ontwerpen en evalueren van door technologie ondersteunde interventies die bijdragen aan positieve geestelijke gezondheid en een persoonsgerichte benadering in de zorg. Daarvoor doet hij o.a. onderzoek naar positieve en narratieve psychologie, mindfulness, acceptance and commitment therapy en autobiografische reflectie. Recent schreef hij samen met Gerben Westerhof het boek Psychologie van de levenskunst. In 2012 hield hij zijn oratie met als titel: Eudaimonia, voer voor psychologen; pleidooi voor een heroriëntatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Voor meer informatie zie: www.positievepsychologie.nu

Onderwijs

Vakcode

 

 

·

Inleiding in de klinische psychologie

292402

·

Narratieve psychologie

 

Lopende onderzoeksprojecten o.a.

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van geestelijke ziekte: Het twee-continua model in der Nederlandse bevolking

(samenwerking met G.J. Westerhof en S.M.A. Lamers, Universiteit Twente en prof. dr C. L. M. Keyes, Department of Sociology, Emory University Atlanta; dataverzameling in het LISS-panel - Langlopende Internetstudie in de Sociale Wetenschappen - door CentERdata, Tilburg)

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van geestelijke ziekte. Een positieve definitie van geestelijke gezondheid omvat zowel de aanwezigheid van emotioneel welbevinden als van optimaal psychologisch en sociaal-maatschappelijk functioneren. In dit onderzoek wordt in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking het verloop van de geestelijke gezondheid en ziekte gedurende één jaar in kaart gebracht.

Levensverhalen en reminiscentie op latere leeftijd

(samenwerking met J. Korte, G.J. Westerhof en S. Drossaert, Universiteit Twente, prof. F. Smit, Trimbos-instituut, prof. dr J. D. Webster, Langara College, Vancouver, Canada en prof. dr. J. Singer, Connecticut College, Verenigde Staten)

In deze studies geven we een literatuuroverzicht over reminiscentie, d.w.z. het ophalen van herinneringen, met een speciale focus op de relatie tussen reminiscentie en geestelijke gezondheid. Daarbij staat het onderzoek naar levensverhalen en identiteitsherinneringen centraal. Ook bestuderen we in verschillende onderzoeken de effectiviteit van interventies die gebruik maken van life review op de geestelijke gezondheid van oudere deelnemers. Tevens doen we onderzoek naar ‘narrative foreclosure’, de voortijdige overtuiging dat het verhaal van het eigen leven ten einde is, in de derde levensfase en de relatie van narrative foreclosure met geestelijke gezondheid.

Acceptatie gebaseerde gedragstherapie (AGGT)

(samenwerking met W. Pots, M. Fledderus, K. Schreurs, S. Kelders, M. Pieterse, M. Veehof en G. Westerhof, Universiteit Twente).

AGGT combineert klassieke gedragstherapie, acceptance & commitment therapie (ACT) en mindfulness. In verschillende studies doen we onderzoek naar het valideren van instrumenten om experiëntiële vermijding en mindfulness te meten en voeren we meta-analyses uit naar de effecten van AGGT, ACT en mindfulness als preventie en behandeling van psychische klachten bij volwassenen en jong-volwassenen. De effectiviteit van interventies die zijn gebaseerd op ACT en mindfulness worden onderzocht. Speciale aandacht gaat uit naar het ontwikkelen van online-interventies.

Preventie en behandeling van psychische klachten bij chronische ziekten

(samenwerking met H. Trompetter, S. Lamers, K. Schreurs, M. Veehof, S. Drossaert en G. Westerhof, Universiteit Twente).

De komende jaren wordt onderzoek uitgevoerd naar de werkzame mechanismen bij en het effect van AGGT bij mensen met chronische pijn. De mogelijkheden om interventies op basis van AGGT en life-review bij mensen die herstellende zijn van ernstige lichamelijke aandoeningen worden onderzocht.

Bevordering van geestelijke gezondheid

In samenwerking met S. Lamers, G. Westerhof (Universiteit Twente) en L. Bolier en prof. dr. F. Smit, Trimbos-instituut).

Een grootschalig onderzoek naar de kosten en effectiviteit van een preventieve, online interventie, PsyFit. Tevens wordt een review uitgevoerd naar het effect van welbevinden op mortaliteit en herstel. Ontwikkeling en evaluatie van interventies gericht op positieve geestelijke gezondheid binnen de GGZ o.a. om terugval te voorkomen.

Oplossingsgericht management en professionele identiteit

(samenwerking met A. Lohuis, M. van Vuuren, E. Seydel, Universiteit Twente)

Onderzoek naar de effecten van oplossingsgericht management op professionele identiteit en bevlogenheid van medewerkers en interactie tussen cliënten en zorgverleners in de gezondheidszorg.

Functies

·

Bestuurslid international institute for reminiscence and life-review

·

Associate researcher Centre for Interdisciplinery Narrative Studies

·

Redactielid Narrative Works (journal)

·

Voorzitter examencommissie opleiding psychologie Universiteit Twente

·

Programma preventie ZonMw (tot 2009)

Publicaties o.a.

Boeken

Kenyon, G., Bohlmeijer, E.T., Randall, W.R. (Eds). Storying later life, Issues, perspectives and applications in narrative gerontology. New York: Oxford University Press. In druk.

Westerhof, G.J. & Bohlmeijer, E.T. Psychologie van de levenskunst, geestelijke gezondheidsbevordering. Amsterdam: Uitgeverij Boom. In druk.

Veehof, M.M., Schreurs, K.M.G, Hulsbergen, M.L. & Bohlmeijer, E.T. Rondom pijn. Amsterdam: Uitgeverij Boom. In druk.

Bohlmeijer, E.T & Westerhof, G.J. (2010). Op verhaal komen, je autobiografie als bron van wijsheid. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Bohlmeijer, E.T. & Hulsbergen, M.L. (2009) Voluit Leven, mindfulness. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Bohlmeijer, E.T., Mies, L. & Westerhof, G. (Red) (2007). De betekenis van levensverhalen: theoretische beschouwingen, toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn, Stafleu & van Loghum.

Bohlmeijer, E.T. (2007). De verhalen die we leven, narratieve psychologie als methode. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Internationale artikelen (recent)

Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T. (2012). Life Stories and Mental Health: The Role of Identification Processes in Theory and Interventions. Narrative Works: Issues, Investigations & Interventions 2: 107 – 128.

Korte, J., Cappeliez, P., Bohlmeijer, E.T., Westerhof, G.J. (2012). Meaning in life and mastery mediate the relationship of negative reminiscence with psychological distress among older adults with mild to moderate depressive symptoms. European Journal of Ageing 9: 343-351

Lamers, S.M.A., Glas, C.A.W., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T. (2012). Longitudinal evaluation of the mental health continuum-short form (MHC-SF): Measurement invariance across demographics, physical illness, and mental illness. European Journal of Psychological Assessment, 28: 290-296

Lamers, S.M.A., Bolier, L., Westerhof, G.J., Smit, F., Bohlmeijer, E.T. (2012). The impact of emotional well-being on long-term recovery and survival in physical illness: a meta-analysis. Journal of Behavioral Medicine, 35: 538 – 547.

Korte, J., Bohlmeijer, E.T., Westerhof, G.J., Cappeliez, P., Smit, F. (2012). Life-review therapy for older adults with depressive symptomatology. Evaluation in a pragmatic Randomized Controlled Trial. Psychological Medicine, 42: 1163 – 1173.

Bolier, L., Haverman, M., Kramer, J. Boon, B., Smit, F., Riper, H., Bohlmeijer, E. (2012). Internet-based intervention to promote mental fitness in mildly depressed adults: design of a randomized controlled trial. JMIR Research protocols, 1(1): e2.

Fledderus, M., Bohlmeijer, E.T., Pieterse, M.E., Schreurs, K.G.M. (2012) Acceptance and commitment therapy as guided self-help for psychological distress and positive mental health: a randomized controlled trial. Psychological Medicine, 42: 485 – 495.

Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Kovács, V., Bohlmeijer, E.T. (2012). Differential relationships in the association of the Big Five personality traits with positive mental health and psychopathology. Journal of Research in Personality 46: 517-524.

Dozeman, E., Van Marwijk, H.W.J., Van Schaik, D.J.F., Smit, F., Stek, M.L., Van Der Horst, H.E., Bohlmeijer, E.T., Beekman, A.T.F. (2012). Contradictory effects for prevention of depression and anxiety in residents in homes for the elderly: A pragmatic randomized controlled trial. International Psychogeriatrics 24: 1242-1251.

Veehof, M.M., Oskam, M.-J., Schreurs, K.M., Bohlmeijer, E.T., Schmidt, S. (2012). Acceptance-based interventions and chronic pain | [Akzeptanz-basierte Eingriffe und chronischer Schmerz]. Forschende Komplementarmedizin, 19: 213-214

Bohlmeijer, E.T., Klooster, P.M., Fledderus, M., Veehof, M., Baer, R (2011). Psychometric properties of the five facet mindfulness questionnaire in depressed adullts and development of a short form. Assessment, 18: 308 – 320.

Bohlmeijer, E.T, Westerhof, G.J., Randall, W., Tromp, T., Kenyon, G. Narrative foreclosure in later life, preliminary considerations of a new sensitizing concept. Journal of Aging Studies. 25, 364 – 370.

Korte, J., Bohlmeijer, E.T., Westerhof, G.J., & Pot, A.M. Reminiscence and Adaptation to Critical Life Events in Older Adults with Moderate Psychological Distress. Aging & Mental Health., 15: 638 – 646.

Veehof, M.M., Klooster, P. ten, Taal, E., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T. (2011), The psychometric properties of the Five Facet Mindfulness Questionnaire in patients with fibromyalgia. Clinical Rheumatology, 30: 1045 – 1054.

Bohlmeijer ET, Fledderus M, Rokx A, Pieterse M. (2011). The effects of ACT as an early intervention for adults with psychological distress, results of a randomized controlled trial. Behaviour Research Therapy, 49: 62-67