Stoppen of overstappen, wat te doen?

Overstappen

Als je gedurende dit studiejaar overstapt van de opleiding IO naar een HBO-opleiding of naar een andere opleiding aan een universiteit, dan moet je het volgende regelen:

-

Studieadviseur, Mw. H Hemmer, kamer HR Z 224, tel.: 3456

o

Afmelden voor de opleiding

o

Indien van toepassing: garantiebeurs aanvragen en door haar laten tekenen. Klik hier voor het formulier.

-

BOZ, kamer HR Z 206

o

Gewaarmerkte cijferlijst opvragen bij BOZ/IO of Student Services.

-

Financiële Administratie, mevr. R.M. Erdmann, kamer HR N 260

o

Sleutel van de locker inleveren

-

Student Services, Vrijhof eerste verdieping. Openingstijden 9.00 – 17.00 uur (ma-vr) tel 053-489 2124.

o

Verklaring betaald collegegeld ophalen. Klik hier voor het aanvraagformulier, vul dit van tevoren in. Zo’n verklaring is niet nodig als je overstapt naar een andere UT-opleiding.

-

Studielink, www.studielink.nl

o

Op deze website kun je je uitschrijven bij UT/IO en aanmelden voor je nieuwe opleiding. Met vragen kun je terecht bij Student Services, Vrijhof eerste verdieping.
Openingstijden 9.00 – 17.00 uur (ma-vr) tel 053-489 2124.

-

Wijziging van opleiding doorgeven aan DUO (voorheen IB-groep). Klik hier voor informatie van DUO.

Stoppen

Als je gedurende dit studiejaar stopt met de opleiding IO, dan moet je het volgende regelen:

-

Studieadviseur, Mw. H Hemmer, kamer HR Z 224, tel.: 3456

o

Afmelden voor de opleiding

o

Indien van toepassing: garantiebeurs aanvragen en door haar laten tekenen. Klik hier voor het formulier.

-

BOZ, kamer HR Z 206

o

Gewaarmerkte cijferlijst opvragen bij BOZ/IO of Student Services.

-

Financiële Administratie, mevr. R.M. Erdmann, kamer HR N 260

o

Sleutel van de locker inleveren

-

Student Services, Vrijhof eerste verdieping. Openingstijden 9.00 – 17.00 uur (ma-vr) tel 053-489 2124.

-

Studielink, www.studielink.nl

o

Uitschrijven bij UT/IO via www.studielink.nl. Met vragen kun je terecht bij Student Services, Vrijhof eerste verdieping.
Openingstijden 9.00 – 17.00 uur (ma-vr) tel 053-489 2124.

o

Restitutie collegegeld aanvragen.

-

DUO (voorheen IB-groep)

o

Studiefinanciering stopzetten

o

OV-jaarkaart stopzetten. Klik hier voor meer informatie van DUO (voorheen IB-groep).