Titel array(2, Titel) */ /* array(3) */ /* bericht array(4, berichtje) */ /* */ /* Als er als 'foute_waarden' een array wordt opgegeven (bijvoorbeeld array("")), dan betekent dat, */ /* dat het verplicht is om dit veld in te vullen. Als er FALSE wordt ingevoerd is het veld niet verplicht */ /* */ /************************************************************************************************************/ if(!isset($_FORM, $_TITLE)) { echo "Error!"; exit; } // Paar variabelen die nodig zijn voor de verwerking van de gegevens $fout = false; $foutmelding = array_fill(0, count($_FORM[$lang]), ""); $twee_talig = isset($_FORM['en'], $_FORM['nl']); $post = false; $checken = false; $verstuurd = false; $moet_geprint_worden = (isset($_PRINTEN) ? $_PRINTEN[0] : false); $bericht = ""; // {{ hier vertalingen voor gebruikte termen (formaat: "NIET_VERANDEREN" => "vertaling") // eerst gewoon in het Nederlands $_TEXT['nl'] = array( "invullen" => "invullen", "checken" => "checken", "versturen" => "versturen", "printen" => "printen", "controleer" => "Controleer je gegevens...", "Cancel" => "Terug", "Next" => "Volgende", "Send" => "Verstuur", "Print" => "Printen", "Total" => "Totaal", "Bedankt" => "Bedankt voor het invullen van dit formulier.", "Error" => "Er is iets fout gegaan, neem contact op met de webmaster.", "Selection" => "Maak je keuze...", "PDF_Opent" => "Er opent zich een PDF-bestand die je uit moet printen, laten onderteken en in moet leveren bij BOZ. Als dit bestand niet geopend is klik dan op onderstaande Print-knop.", "Code" => "Vakcode", "Vaknaam" => "Omschrijving van het vak", "EC" => "EC" ); // Nu ook in het engels (is trouwens makkelijk uit te breiden naar Duits...) $_TEXT['en'] = array( "invullen" => "filling in", "checken" => "checking", "versturen" => "send it", "printen" => "print it", "controleer" => "Check your data", "Cancel" => "Cancel", "Next" => "Next", "Send" => "Send", "Print" => "Print", "Total" => "Total", "Bedankt" => "Thank you very much for filling in this form.", "Error" => "Something went wrong, please contact the webmaster.", "Selection" => "Please make your selection...", "PDF_Opent" => "In a new window a PDF-file is created. Print out this PDF-file, make sure it's properly signed and hand it in at BOZ-IO. If the PDF-file did not open, please click this Print-button.", "Code" => "Code", "Vaknaam" => "Name of the course", "EC" => "EC" ); // }} if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST") { $post = true; // checken of alles is ingevuld en zo nodig foutmeldingen geven // Per veld checken, van boven naar beneden // begin met tellen bij 0 als een foutmelding gegeven moet worden foreach($_FORM[$lang] as $id => $input) { if(in_array($input[0], array(1, 11, 12))) { if($input[4] !== FALSE) { if(in_array($_POST[$input[2]], $input[4])) { $foutmelding[$id] = "\t" . $input[3] . "\n"; $fout = true; } } }else if($input[0] == 13){ // vakkenlijst $sum = 0; $leeg = true; for($x = 0; $x < 6; $x++) { if($_POST[$input[2][0]][$x] != "" && $_POST[$input[2][1]][$x] != "" && $_POST[$input[2][2]][$x] != 0) // alles goed ingevuld { $sum += $_POST[$input[2][2]][$x]; $leeg = false; }else if($_POST[$input[2][0]][$x] != "" || $_POST[$input[2][1]][$x] != "" || $_POST[$input[2][2]][$x] != 0){ // niet volledig $foutmelding[$id][$x+1] = "\t\t" . $input[3][0] . "\n"; $fout = true; $leeg = false; } } if($sum < 20 && $input[3][1] != "") // te weinig (minder dan 20) { $foutmelding[$id][0] = "\t\t" . $input[3][1] . "\n"; $fout = true; }else if($input[3][1] == "" && isset($input[3][2]) && $leeg){ // helemaal geen veld ingevuld... $foutmelding[$id][0] = "\t\t" . $input[3][2] . "\n"; $fout = true; } }else if($input[0] == 14){ // Preference dingen if($input[4] !== FALSE) { if(!isset($_POST[$input[2][0]], $_POST[$input[2][1]])) { $foutmelding[$id] = "\t" . $input[3][0] . "\n"; $fout = true; }else if($_POST[$input[2][0]] == $_POST[$input[2][1]]){ $foutmelding[$id] = "\t" . $input[3][1] . "\n"; $fout = true; } } }else if($input[0] == 15){ // keuze tussen dingen if($input[4] !== FALSE && !isset($_POST[$input[2]])) { $foutmelding[$id] = "\t" . $input[3] . "\n"; $fout = true; } }else if($input[0] == 16){ // mastervakkenlijst $sum = 0; $sum_totaal = 0; // {{ per onderdeel bekijken foreach($input[2] as $onderdeel_id => $info_lijst) { $sum = 0; // bekijken of er per onderdeel elk vak wel volledig is ingevuld foreach($info_lijst[1] as $vaknr => $vak) { if($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0] != "" && $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1] != "" && $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2] != 0) // alles goed ingevuld { $sum += $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2]; $leeg = false; }else if($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0] != "" || $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1] != "" || $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2] != 0){ // niet volledig $foutmelding[$id][$onderdeel_id+1][$vaknr+1] = "\tVul je wel alles even goed en netjes in joh?\n"; $fout = true; $leeg = false; } } // bekijken of er per onderdeel wel genoeg punten zijn opgegeven (bijvoorbeeld 45 EC) if($sum < $input[2][$onderdeel_id][2]) { $foutmelding[$id][$onderdeel_id+1][0] = "\tDit geeft te weinig punten (" . ($input[2][$onderdeel_id][2]-$sum) . " EC te weinig)\n"; $fout = true; } $sum_totaal += $sum; } // }} // kijken of het totaal wel meer dan 120 is if($sum_totaal < 120) { $foutmelding[$id][0] = "\t

Het totaal aantal EC's is minder dan 120 (" . (120-$sum_totaal) . " te weinig)

\n"; $fout = true; } } } // als er geen fout gevonden is (geen foutmeldingen dus, alles ingevuld) dan dit: if(!$fout) { // zijn de gegevens gecontroleerd? $checken = isset($_POST['gechecked']); if(!$checken) { $checken = true; $bericht = $_TEXT[$lang]['controleer']; }else{ // {{ mail of uitprintbaar formulier opstellen // alle belangrijke ingevulde gegevens in de inhoud zetten unset($_POST['gechecked']); $printze = ((isset($_PRINTEN)) ? $_PRINTEN[0]: false); $pdf = array(); $pdf_loper = 0; $pdf_key = ""; $pdf_lang = (isset($_FORM['nl'], $_FORM['en']) ? "nl" : (isset($_FORM['en']) ? "en" : "nl")); $mail = "" . $_TITLE . "\n"; foreach($_FORM[$lang] as $id => $input) { switch($input[0]) { case 1: case 11: $mail .= "\t\n\t\t" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1] . "\n\t\t" . htmlspecialchars($_POST[$input[2]]) . "\n\t\n"; $pdf[$pdf_key] .= $_FORM[$pdf_lang][$id][1] . ":=" . htmlspecialchars($_POST[$input[2]]) . "^"; break; case 12: $mail .= "\t\n\t\t" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1] . "\n\t\t \n\t\n\t\n\t\t" . nl2br(htmlspecialchars($_POST[$input[2]])) . "\n\t\n"; $pdf[$pdf_key] .= $_FORM[$pdf_lang][$id][1] . ":=" . htmlspecialchars($_POST[$input[2]]) . "^"; break; case 13: // vakkenlijst $mail .= "\t\t\t\n\t\t\t" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1][0] . "\n\t\t\t" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1][1] . " (" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1][2] . ")\n\t\t\t\n"; $pdf[$pdf_key] .= ""; for($x = 0; $x < 6; $x++) { if($_POST[$input[2][0]][$x] != "" && $_POST[$input[2][1]][$x] != "" && $_POST[$input[2][2]][$x] != 0) { $mail .= "\t\t\t\n\t\t\t" . $_POST[$input[2][0]][$x] . "\n\t\t\t" . $_POST[$input[2][1]][$x] . " (" . $_POST[$input[2][2]][$x] . ")\n\t\t\t\n"; $pdf[$pdf_key] .= htmlspecialchars($_POST[$input[2][0]][$x]) . " " . htmlspecialchars($_POST[$input[2][1]][$x]) . "= " . htmlspecialchars($_POST[$input[2][2]][$x]) . " EC^"; } } break; case 16: // mastervakkenlijst $sum_totaal = 0; foreach($input[2] as $onderdeel_id => $info_lijst) { $pdf_loper++; $pdf_key = "-" . $pdf_loper . "-" . $info_lijst[0]; $pdf[$pdf_key] = ""; $sum = 0; // per vak lijst opstellen foreach($info_lijst[1] as $vaknr => $vak) { if($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0] != "" && $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1] != "" && $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2] != 0) // alles goed ingevuld { // $pdf[$pdf_key] .= htmlspecialchars($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0]) . " " . htmlspecialchars($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1]) . "= " . number_format($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2], 1) . " EC^"; $pdf[$pdf_key] .= htmlspecialchars($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0]) . " " . htmlspecialchars($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1]) . "= " . number_format($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2], 1) . " EC^"; $sum += $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2]; } } $pdf[$pdf_key] .= " Totaal:= " . number_format($sum, 1) . " EC^"; $sum_totaal += $sum; } $pdf_loper++; $pdf_key = "-" . $pdf_loper . "-Totaal Masterprogramma"; $pdf[$pdf_key] .= " Totaal Masterprogramma:= " . number_format($sum_totaal, 1) . " EC^"; break; case 2: // titel if($input[1] != "") { $mail .= "
\n\t

" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1] . "

\n\n\t\n"; } $pdf_loper++; $pdf_key = "-" . $pdf_loper . "-" . $_FORM[$pdf_lang][$id][1]; $pdf[$pdf_key] = ""; break; case 3: // einde van een div $mail .= "\t
\n
\n"; break; case 4: case 41: // berichtje aan pdf toevoegen if(isset($input[2])) { $pdf[$pdf_key] .= "_MESSAGE_=" . htmlspecialchars($_FORM[$pdf_lang][$id][1]) . "^"; } break; } } if($printze) { echo "\t
\n\t\t

" . $_TEXT[$lang]['PDF_Opent'] . "


\n\n"; foreach($pdf as $name => $value) { if($value != "") { if($value{strlen($value)-1} == "^") $value = substr($value, 0, strlen($value)-1); echo "\t\t\n"; } } echo "\t\t\n\t\t\n\t\t\n" . ((isset($_PRINTEN['_BOZ_CHECK_LIST'])) ? "\t\t\n" : "") . "\t\t\n\t\t\n\t
\n\n\n"; $verstuurd = true; }else{ $mail .= "
\nWebpagina: site
\nFormulier ingevuld door " . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . " op " . date("d-m-Y H:i") . ".\n"; // technische shit om te zorgen dat er een stukje HTML mee komt. $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: " . $_FROM . "\r\n"; // }} // als dit gelukt is de mail versturen naar $_ADDRESS. if(mail($_ADDRESS, $_TITLE, $mail, $headers)) { $bericht = $_TEXT[$lang]['Bedankt']; $verstuurd = true; }else{ $bericht = $_TEXT[$lang]['Error']; $verstuurd = false; } } } }else{ $verstuurd = false; } } if(!isset($printze) || $printze === false) { // Aangeven bij welke stap we zijn echo "
\n\t\n\t\n\t\t\n"; // Taalkeuze echo "\t\t\n\t\n\t
" . ((!$verstuurd && !$checken && !$fout==!$post) ? "" . $_TEXT[$lang]['invullen'] . "" : $_TEXT[$lang]['invullen']) . " > " . ((!$verstuurd && !$fout && $checken && $post) ? "" . $_TEXT[$lang]['checken'] . "" : $_TEXT[$lang]['checken']) . " > " . (($verstuurd && !$fout && $checken && $post) ? "" . (($moet_geprint_worden) ? $_TEXT[$lang]['printen'] : $_TEXT[$lang]['versturen']) . "" : (($moet_geprint_worden) ? $_TEXT[$lang]['printen'] : $_TEXT[$lang]['versturen'])) . "" . ($twee_talig ? "" . (($lang == "nl")? "English" : "Dutch / Nederlands") . "" : " "). "
\n
\n\n"; // Berichtje weergeven (bijvoorbeeld, controleer je gegevens) echo (($bericht != "") ? "
\n\t

" . $bericht . "

\n
\n\n" : ""); } if(!$verstuurd) { // begin van de pagina echo "
"; // alle items weergeven (inputs, titel, uitleg, enz) foreach($_FORM[$lang] as $id => $input) { switch($input[0]) { case 1: // input // [0] 1 // [1] beschrijving // [2] input_name // [3] foutmelding // [4] (array) foute_waarden // [5] alvast ingevulde waarde // [6] true --> read-only echo $foutmelding[$id] . "\t\t" . $input[1] . ": " . ((!$checken) ? (($input[4] !== false) ? " * " : "") : $_POST[$input[2]]) . "\n"; break; case 11: // select input // [0] 11 // [1] beschrijving // [2] input_name // [3] foutmelding // [4] (array) foute_waarden // [5] (array) waarden_van_de_select echo $foutmelding[$id] . "\t\t\n\t\t\t" . $input[1] . "\n\t\t\t"; if($checken) { echo "" . $_POST[$input[2]] . "\n"; }else{ echo "\n\t\t\t * \n\t\t\t\n"; } echo "\t\t\n"; break; case 12: // textarea // [0] 12 // [1] beschrijving // [2] input_name // [3] foutmelding // [4] (array) foute_waarden echo "\t\t" . $foutmelding[$id] . "\n"; echo "\t\t\n\t\t\t" . $input[1] . "\n\t\t\t \n\t\t\n\t\t\n\t\t\t" . (($checken) ? "" . nl2br(htmlspecialchars($_POST[$input[2]])) . "\n" : "\n") . "\t\t\n"; break; case 13: // minorvakken lijst // [0] 13 // [1] beschrijving array("Vakcode", "Omschrijving van het vak", "EC") // [2] input_name array("in_Code", "in_Omschrijving", "in_EC") // [3] foutmelding array("alle velden invullen", "moet meer dan 20 zijn") // [4] (array) foute_waarden array("", > 20.0) // [5] aantal regels 6 echo $foutmelding[$id][0] . "\t\t\n\t\t\t" . $input[1][0] . "\n\t\t\t" . $input[1][1] . "\n\t\t\t" . $input[1][2] . "\n\t\t\t\n"; for($x = 0; $x < ((!isset($input[5])) ? 6 : $input[5]); $x++) { echo $foutmelding[$id][$x+1] . "\t\t\n\t\t\t" . ((!$checken) ? "" : (($_POST[$input[2][2]][$x] == "0.0") ? "" : $_POST[$input[2][0]][$x])) . "\n\t\t\t" . ((!$checken) ? "" : (($_POST[$input[2][0]][$x] == "" && $_POST[$input[2][2]][$x] == "0.0") ? "" : $_POST[$input[2][1]][$x])) . "\n\t\t\t" . ((!$checken) ? "" : (($_POST[$input[2][0]][$x] == "" && $_POST[$input[2][1]][$x] == "") ? "" : $_POST[$input[2][2]][$x])) . "\n\t\t\n"; } if($input[3][1] != "" && !$checken) // minimaal 20... { echo "\t\t\n\t\t\t" . $_TEXT[$lang]['Total'] . "\n\t\t\t\n\t\t\t\n"; } break; case 14: // Prefences Masterkeuze Vakken // [0] (int) 14 // [1] (array) beschrijving array("Voorkeur", "Master", "Preference", "Main Subject", "Information", "Ext.") // [2] (array) input_name array("Voorkeur_1", "Voorkeur_2") // [3] (string) foutmelding "Maak een keuze!" // [4] (boolean) verplicht veld? true $keuze_1 = (isset($_POST[$input[2][0]])) ? $_POST[$input[2][0]] : "-"; $keuze_2 = (isset($_POST[$input[2][1]])) ? $_POST[$input[2][1]] : "-"; echo "\t\t" . $foutmelding[$id] . "\n"; echo "\t\t\n\t\t\t"; if($checken) { echo "" . $input[1][0] . " 1: \n\t\t\t" . $keuze_1 . "\n\t\t\n"; echo "\t\t\n\t\t\t" . $input[1][0] . " 2: \n\t\t\t" . $keuze_2; }else{ echo "\n\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n\n"; echo "\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\n"; echo "\t\t\t
" . $input[1][1] . "" . $input[1][2] . "" . $input[1][3] . "" . $input[1][4] . "" . $input[1][5] . "
D&S12Design & StylingProf.ir. A.O. Eger2337 / 2520
MPD12Management of Product DevelopmentProf.dr.ir. F.J.A.M. van Houten2549 / 2520
ETD12Emerging Technology DesignProf.dr.ir. A. de Boer3621 / 2460
IDM12Industrial Design and ManufacturingProf.dr.ir. F.J.A.M. van Houten2549 / 2520
\n\t\t\t"; } echo "\n\t\t\n"; break; case 15: // keuze tussen dingen // [0] (int) 15 // [1] (array) beschrijving array("keuze_1" => "beschrijving 1", "keuze_2" => "beschrijving 2") // [2] (string) input_name // [3] (string) foutmelding "Maak een keuze" // [4] (array) foute_waarden array("") echo "\t\t" . $foutmelding[$id] . "\n"; if($checken) { echo "\t\t\n\t\t\t" . $input[1][$_POST[$input[2]]] . "\n\t\t\n"; }else{ foreach($input[1] as $keuze => $beschrijving) { echo "\t\t\n\t\t\t" . $beschrijving . "\n\t\t\n"; } } break; case 16: // track-vakken invullen // [0] (int) 16 // [1] (string) bladibla // [2] (array) array's met gegevens per onderdeel // (string) naam // (array) gegevens per vak (code, naam, EC) // (int) minimaal aantal EC // (string) input_naam echo "
\n" . (($checken) ? "": "\t

" . $input[1] . "

\n\n"); echo $foutmelding[$id][0]; $MasterTotaal = 0; foreach($input[2] as $onderdeel_id => $info_lijst) { echo "\t
\n\t

" . $info_lijst[0] . " (" . $info_lijst[2] . " EC)

\n\n\t\n"; echo "\t\t\n"; echo $foutmelding[$id][$onderdeel_id+1][0]; $EC_tot = 0; $rows = count($info_lijst[1]); foreach($info_lijst[1] as $vaknr => $vak) { echo $foutmelding[$id][$onderdeel_id+1][$vaknr+1]; if(!$checken || ($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0] != "" && $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1] != "" && $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2] != 0)) { echo "\t\t\n"; echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\t\n"; echo "\t\t\n"; } $EC_tot += ((isset($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2])) ? $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2]: $vak[2]); } echo "\t\t\n"; echo "\t
" . $_TEXT[$lang]['Code'] . "" . $_TEXT[$lang]['Vaknaam'] . "" . $_TEXT[$lang]['EC'] . "
" . (($checken) ? $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][0] : "") . "" . (($checken) ? $_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][1] : "") . "" . (($checken) ? number_format($_POST[$info_lijst[3]][$vaknr][2], 1) : "") . "
" . $_TEXT[$lang]['Total'] . "" . number_format($EC_tot, 1) : " readonly='readonly' />") . "
\n\t
\n"; $MasterTotaal += $EC_tot; } echo "\t\n \t\t\n \t\t\n \t\t\n \t\t\n \t
" . $_TEXT[$lang]['Total'] . " Master" . number_format($MasterTotaal, 1) : " readonly='readonly' />") . "
\n
\n"; break; case 2: // titel echo "
\n" . ((isset($input[1])) ? "\t

" . $input[1] . "

\n\n" : "") . "\t\n"; break; case 3: // einde van een div echo "\t
\n
\n"; break; case 4: // berichtje (zonder box) echo "

" . $input[1] . "

\n\n"; break; case 41: // berichtje (zonder box) (centered, bold, nl2br) echo "

" . nl2br($input[1]) . "

\n\n"; break; case 42: // berichtje voor in een box echo "\t\t\n\t\t\t" . $input[1] . ":\n\t\t\t" . $input[2] . "\n\t\t\n"; break; case 43: // berichtje tussen de regels echo "\t\t\n\t\t\t" . $input[1] . "\n\t\t\n"; break; } } // twee knoppen maken als er gecontroleerd moet worden, anders alleen een Submit-knop echo (($checken) ? "
\n\n\n\n" : "") . "\n\n
\n"; } ?>