Studieplanning

In OSIRIS kun je zelf je persoonlijke studieplanning maken en beheren. Met ingang van studiejaar 2011-2012 is de studieplanning van OSIRIS gekoppeld aan Blackboard. Zodra jij je persoonlijke studieplanning invult in OSIRIS krijg je automatisch toegang tot de Blackboard-cursussen die jij wilt gaan volgen.

Bij het maken van een studieplanning moet je rekening houden met:

-

Voorkenniseisen voor vakken

-

Toelatingseisen voor projecten

Tips & Tricks

-

Prioriteit: P > B2 > B3;

-

Houd rekening met voorkenniseisen en toelatingseisen;

-

Plan eerst majorvakken. ‘Opvullen’ met keuzevakken en minorvakken;

-

Tijd over? Doe alvast een 2e of 3e jaarsvak;

-

Herkansing augustus: max. 2 a 3 vakken;

-

Check: studiebelasting (ec’s) per kwartiel. Is dit realistisch?

-

Check rooster (indien bekend): overlap colleges, tentamens

-

In je laatste jaar tijd over? Dan mag je (onder voorwaarden) beginnen met mastervakken. Overleg dit tijdig met de studieadviseur of bachelorcoördinator.

Studieplanning WB

De studieplanning in OSIRIS maak je per semester. Vaak is het handig om alvast verder vooruit te kijken. Bijvoorbeeld als je overweegt om een jaar een bestuur/commissie te doen. Keuzes die je voor aankomend semester maakt, bepalen namelijk of je volgend jaar bepaalde vakken en projecten wel/niet kunt volgen. Welke vakken geef je voorrang? Met een studieplanning kun je alternatieven beter afwegen.

Wil je een studieplanning maken voor een langere periode? Gebruik dan de studieplanner van WB. Je kunt deze indien gewenst met de studieadviseur bespreken. Let op:

-

deze studieplanning (WB) vervangt de studieplanning in Osiris niet.

-

Houd er rekening mee dat de meeste Projecten over de kwartielen heen lopen. In het curriculum WB (zie 2e tabblad) is de verdeling van de studielast (ec’s) per kwartiel aangegeven.