Uitreiking 2009

Principia Prijs. Uitreiking 16 oktober 2009.

Dames en Heren,

Bachelors.

Allen van harte gefeliciteerd. Een afsluiting van een leerzame periode en een start voor een nieuwe periode. Een periode welke ook weer afgerond zal worden met een bul. We blikken even in die toekomst door terug te kijken.

Precies 40 jaar geleden oktober 1969, werd de eerste ingenieursbul(nu Master) van de toenmalige TH Twente aan de eerste en op dat moment enige afgestudeerde werktuigbouwer uitgereikt. Misschien maken we nog eens mee dat de Universiteit daar aandacht aan besteedt. Waarom maak ik deze opmerking? Ik sta hier voor U als voorzitter van de alumnivereniging der werktuigbouwers Principia en ik vind dat de Universiteit haar alumni moet koesteren vooral als de Universiteit wat van haar alumni verwacht. Aan Principia zal het niet liggen. Wij zijn bezig met het coachen van startende ondernemers in en om de Universiteit. Verder zijn wij samen met jullie studievereniging Isaac Newton bezig met het opzetten van het project Master meeloopdagen. Waarom dit soort dagen? Samen met Newton zijn wij van mening dat wanneer een aanstaande Master voor zijn afstuderen de kans krijgt om samen met een alumnus in het bedrijf van deze alumnus een aantal dagen rond te kunnen kijken de keuze voor een bedrijf waar de Master wil gaan werken wordt vergemakkelijkt. Dit roept de vraag op: waarom geen bachelors meeloopdagen? Een terechte vraag. Want door als bachelor in een bedrijf rond te kijken, wordt zeer waarschijnlijk de keuze voor de vervolg studie vergemakkelijkt. Samen met Newton kijken we of het project Master meeloopdagen kunnen uitbreiden met Bachelor meeloopdagen.

Vorig jaar zaten we midden in het oog van de financiële cycloon wat de opmaat werd tot de recessie in ons dagelijks leven met werkeloosheid en omvallende bedrijven. Begin deze week werden we opgeschrikt door het omvallen van de DSB Bank. Dit raakt ook weer veel mensen. Tegoeden bij een bank kunnen wel verzekerd zijn, maar vertrouwen wordt er niet mee gekweekt. Al om neemt de roep naar duurzaam ondernemen toe. Ik kom daar aanstonds op terug.

Het heden, vandaag. Het verheugt ons, het bestuur van Principia, dat wij deze middag de Principia Prijs uit kan reiken.

Principia is de naam van de vereniging van oud studenten, alumni, van de UT met een werktuigbouwkundige opleiding. De leden van Principia vertegenwoordigen een breed spectrum van ervaring. Ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en de semi-overheid. Alumni met ervaring opgedaan bij het starten van bedrijven, bij het financieren van startende ondernemingen en bij management buy outs. Maar ook alumni met ervaring als expat. Al deze ervaringen willen we met jullie delen. En wel door zo concreet mogelijke acties. Vandaar de eerder genoemde Master en Bachelor meeloopdagen. Dat Principia een goede band heeft met de werktuigbouwkundige opleiding spreekt voor zich en wij als bestuur van Principia willen deze band benadrukken door het uitreiken van de Principia Prijs. Daartoe hebben we in overleg met de onderwijs directeur Ruijter een aantal a.s. bachelors genomineerd en hun verzocht om een essay te schrijven. Een essay dat wat verder gaat dan het vakgebied waarop de bachelor is afgestudeerd. Dit is geen onbelangrijk gegeven. Het is van het grootste belang om gedurende de studie aan de universiteit zoveel mogelijk kennis buiten het eigen vakgebied op te doen en een kritische houding tegenover de geboden kennis aan te nemen. Het onderwijs en onderzoek is daar mee zeer gebaat.

Dit heeft een vijftal essays opgeleverd. In tegenstelling tot andere jaren heeft Principia samen met de onderwijsdirecteur van CTW het onderwerp voor het essay vastgesteld en wel :” Hoe zou de campus, (her)ontworpen volgens het concept ‘cradle to cradle’, er uit zien?” De kringloop economie; duurzaam ondernemen. Ik zou er op terug komen. We staan voor de uitdaging om onze manier van produceren en consumeren zo in te richten dat we binnen het draagvermogen van de aarde blijven. Dat vereist dat we onze traditionele economie ombouwen tot een kringloop economie waarin het uitputten van voorraden sterk wordt beperkt. Dit vraagt forse investeringen in onderzoek en bijvoorbeeld investeringen in de bebouwde omgeving. De campus dus. De kringloop economie vraagt om herontwerp van productie processen en producten volgens het “cradle to cradle” principe. Daarbij worden producten zo ontworpen dat ze een optimale levensduur voor de gebruiker hebben en aan het einde van deze levensduur kunnen worden hergebruikt voor de volgende productiecyclus.

De essays over het genoemde onderwerp zijn voorgelegd aan de jury bestaande uit drie oud voorzitters van Principia: Carolijn Hawinkels, André Oosting en Evert Jan Klip. Deze jury is tot een conclusie gekomen.

De eerste en belangrijke conclusie is dat het om 5 goede essays gaat en dat de jury met plezier haar werk heeft gedaan. De titels van de essays luiden in alfabetische volgorde:

-

C2C@Campus : bouwen aan een duurzame UT.

-

Een campus rijk aan kersenbomen.

-

Energiebehoud toegepast op de campus.

-

Cradle to Campus to Cradle: een blik op een duurzame toekomst.

-

SmartCampus: een smart grid op de campus van de UT.

De genomineerden voor de prijs zijn in alfabetische volgorde:

-

Michiel Beyer,

-

Bert Mokken,

-

Lambert Russcher,

-

Kevin Voss en

-

Ruud Weersink.

De jury heeft als winnend essay aangewezen: “Cradle to Campus to Cradle: een blik op een duurzame toekomst.”

De argumentatie van de jury luidt als volgt:

-

Goed leesbaar en uitdagend essay.

-

Leerzaam met aandacht voor het gehele spectrum van cradle to cradle.

-

Fantasierijk geschreven met aandacht voor de leek.

De Prijs van 1000 euro en als aandenken het frontblad van de Principia Mathematica van Sir Isaac Newton uitgevoerd in roestvast staal wordt overhandigd aan Kevin Voss.

De anderen genomineerden laat het bestuur van Principia niet met lege handen naar huis vertrekken en ontvangen ook een geldbedrag van 150 euro ieder.

Leen Noordzij, voorzitter Principia.