Uitreiking 2008

Principia Prijs. Uitreiking 17 oktober 2008.

Dames en Heren,

Bachelors.

Meer dan 40 jaar geleden, om precies te zijn vrijdag 23 februari 1968, werden de eerste baccalaureaatsdiploma’s van de toenmalige TH Twente, aan 11 personen uitgereikt waaronder één afgestudeerde in de werktuigbouwkunde. De rector magnificus (er was nog geen college van bestuur) prof. Vlugter zei: “In wat vandaag gebeurt, wordt het teken uitgereikt van een onderwijs taak die aan het veranderen is. Vandaag is een herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs feit geworden”. Wij mochten de titel Btw achter onze naam zetten. Mooier kan toch niet.

De toekomst. We blikken 40 jaar terug in het jaar 2048 en constateren dat oktober een bijzondere maand was met de Bachelors diploma uitreiking en de credit crunch. Vooral de laatste gebeurtenis met het bijna in elkaar storten van het financiële systeem heeft de gemoederen bezig gehouden. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel om met onze nationale licht warhoofdige filosoof te spreken. Toen is het gebeurd dat hoog opgeleide jonge mensen niet meer in de banksector gingen werken maar een baan zochten in de echte wetenschap en zo doorbraken veroorzaakten die zinvol innovatief waren en zijn voor de samenleving.

Het heden. Het verheugd het bestuur van Principia, dat zij deze middag de Principia Prijs uit kan reiken.

Principia is de naam van de vereniging van oud studenten, alumni, van de UT met een werktuigbouwkundige opleiding.

Principia neemt zich veel voor. Ik zal U een limitatieve opsomming besparen. Waar ik wel aandacht aan wil besteden is dat wij, Principia dus, contacten met jonge afgestudeerden willen stimuleren. Wij zijn de mening toegedaan dat wij als alumni met onze ervaring de bachelor kunnen helpen bij het vervolg van hun carrière. Dat kan zijn bij het vervolg traject van de master opleiding, maar ook als in een vroeg stadium al de blik buiten de Universiteit wordt gericht om het toekomstige pad uit te stippelen. De leden van Principia vertegenwoordigen een breed spectrum van ervaring. Ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en de semi-overheid. Alumni met ervaring opgedaan bij het starten van bedrijven, bij het financieren van startende ondernemingen en bij management buy outs. Maar ook alumni met ervaring als expat. Al deze ervaringen willen we met jullie delen. En dan moet je een band met elkaar hebben, ook een emotionele. En die band hebben we omdat we allemaal een werktuigbouwkunde opleiding achter de rug hebben in Twente.

Wij als bestuur van Principia willen deze band benadrukken door het uitreiken van de Principia Prijs. Daartoe hebben we in overleg met de onderwijs directeur Ruijter een aantal a.s. bachelors genomineerd en hun verzocht om een essay te schrijven. Een essay dat wat verder gaat dan het vakgebied waarop de bachelor is afgestudeerd. Dit is geen onbelangrijk gegeven. Het is van het grootste belang om gedurende de studie aan de universiteit zoveel mogelijk kennis buiten het eigen vakgebied op te doen en een kritische houding tegenover de geboden kennis aan te nemen. Het onderwijs en onderzoek is daar mee zeer gebaat. De filosofen Feyerabend en Kuhn hebben daar behartigenswaardige dingen over gezegd.

Dit heeft een viertal essays opgeleverd. Deze essays zijn voorgelegd aan de jury bestaande uit drie oud voorzitters van Principia: Carolijn Hawinkels, André Oosting en Evert Jan Klip. Deze jury is tot een conclusie gekomen.

De eerste en belangrijke conclusie is dat het om 4 prima essays gaat. Met de volgende titels:

-

De Techniek, uitontwikkeld!

-

De terugkeer van kernenergie.

-

Het energieprobleem ingedamd.

-

Technologische doping.

Essays met aandacht voor politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten van de technologie.

De essays zijn van een goede kwaliteit en verdienen een compliment en een aanmoediging om over maatschappelijk relevante zaken te blijven schrijven. De essays gaan over verschillende onderwerpen: - technologie en sport, - technologie, energie en de Deltacommissie, - het belang van kernenergie als energie brug naar de toekomst en tenslotte – is er nog toekomst voor de technologie. Deze verschillende onderwerpen hebben het beoordelen voor de jury extra lastig gemaakt.

Genoeg, de prijs moet uitgereikt worden. Daar gaat het om. De genomineerden voor de prijs zijn:

-

Bert van de Ridder,

-

Bart Custers,

-

Joost Sallevelt en

-

Marieke Krijnen.

De jury heeft als winnend essay aangewezen: “Technologische doping” . Het essay gaat over het level playing field in de sport waarbij naast de gebruikelijke doping ook technologische vindingen worden toegepast welke niet voor iedereen toegankelijk zijn. Voorbeelden hebben we naar de aanloop van de olympische spelen leren kennen. Net zoals met de gebruikelijke doping zal het een lastige zaak zijn om uit te maken wat wel en wat niet toelaatbaar is.

De argumentatie van de jury luidt als volgt:

-

Leuke uiteenzetting van het probleem met duidelijke voorbeelden waarbij en passant goede uitleg wordt gegeven van de stromingsleer principes die in een schaatspak zijn verwerkt. De opbouw van het verhaal had iets strakker gekund. Leuk voor de sporteditie van een landelijk dagblad.

-

Biedt een verrassende kijk op de problematiek van het level playing field. Goed leesbaar verhaal en leuk opgebouwd.

-

Origineel thema. Techniek toegepast op een ander vlak dan verwacht. Goed leesbaar geschreven en verrassende informatie.

Prijs van 1000 euro en als aandenken het frontblad van de Principia Mathematica van Sir Isaac Newton uitgevoerd in roestvast staal wordt overhandigd aan Marieke Krijnen.

De anderen genomineerden :

-

Bert van de Ridder, “De techniek uitontwikkeld!”,

-

Bart Custers, “De terugkeer van kernenergie” en

-

Joost Sallevelt, “Het energieprobleem ingedamd”.

laat het bestuur van Principia niet met lege handen naar huis vertrekken en ontvangen ook een geldbedrag van 150 euro ieder.

Leen Noordzij, voorzitter Principia.