Kopie brief reactie CvB

Geachte heer van der Voorden, beste Danny,

In het eerste gemeenschappelijke overleg van de gezamenlijke alumniverenigingen op 15 november 2002 is door ondergetekende een presentatie gegeven over het alumnibeleid van de UT. Vervolgens zijn, met het vaststellen van de UT-brede reorganisatie in januari 2003, de organisatorische kaders gedefinieerd waarbinnen het alumnibureau komende jaren gaat opereren. De volgende stap is om in goed overleg met alumni en opleidingen de beleidskaders vast te stellen, in de vorm van de nota: “alumnibeleid, de toekomst”.

Na het vaststellen van de beleidskaders is het van belang deze kaders in te vullen met beleid en activiteit. Hier ligt ook weer een grote rol en uitdaging voor de diverse stakeholders, waaronder de facultaire alumniverenigingen. Het voorstel dat de gezamenlijke alumniverenigingen doen in het schrijven van 13 mei jl. wordt dan ook door mij omarmd. Informeer kunnen we hier al met elkaar van gedachten over wisselen op de OpenDagPlus van komende zaterdag 24 mei as. Formeel zullen wij dit doen op dinsdag 10 juni as. Om 16.00 uur.

Tot slot vind ik het fijn te constateren dat het overleg van 15 november jl. heeft geleid tot een koepel van facultaire alumniverenigingen. De gezamenlijkheid waaruit alle verenigingen spreken laat een helder geluid horen van waaruit constructief aan de toekomst kan worden gewerkt.

Met vriendelijke groet,

Huib de Jong