Alumnivereniging Principia

Gebouw CTW, Postbus 217, 7500 AE Enschede

Aan: College van Bestuur van de Universiteit Twente

Postbus 217
7500 AE Enschede

C.c. Universiteitsfonds

Postbus 217
7500 AE Enschede

Geacht college,

Als Alumnivereniging van de Universiteit Twente, hebben wij met afschuw kennis genomen van de berichten in de pers over de financiële problemen waarin de UT momenteel verkeerd en de daardoor noodzakelijke bezuinigingen.

Wij onderschrijven de mening van Mr. Hugo Barbas dat het eigenlijk de Rijksoverheid zou moeten zijn die de financiele lasten van het achterstallig onderhoud aan de UT gebouwen draagt. Dit zou zeker nooit ten koste mogen gaan van Onderwijs en Onderzoek en hoewel wij begrijpen dat de meeste bezuinigingen in de diensten sector plaatsvinden kan een dergelijk grote ingreep niet zonder gevolgen voor de effeciëntie van de totale organisatie blijven. Wij vinden dat gepaste pressie richting Den Haag op zijn plaats is en blijft en zouden, indien gewenst, hier graag een bijdrage aan willen leveren .

Wij zijn verheugd over Uw visie dat het reorganiseren van Buro Comunicatie niet leidt tot het afschaffen van het Alumniburo waardoor de waarde van de alumni voor Universiteit Twente verloren zou gaan. Het onderbrengen van alumnibeleid bij het Universiteitsfonds lijkt ons, ook gezien de ervaring die andere universiteiten daarmee hebben, een uitstekend idee mits er voldoende menskracht aan gekoppeld wordt. Juist in deze tijd investeren veel universiteiten in de alumni om ook in de toekomst een beroep op hen te kunnen doen. Wij hopen dat de Universiteit Twente dit ook zal doen en zien een goede samenwerking met de nieuwe (en/of de oude) funktionarissen met vreugde tegemoet.

Met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting

Alumnivereniging Principia StudierichtingWB, Fakulteit CTW

J.P. van Dongeren, secretaris