Uitnodiging ALV 2009

Enschede, 5 november 2009

Aan: De leden van Principia

Betr.: Algemene Ledenvergadering op vrijdag 27 november 2009

Geacht Principia-lid,

Het Bestuur van Principia nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 27 november 2009 in de Bastille, vergaderzaal 4. om 15.00 u.

Het programma voor deze middag is als volgt:

15.00 uur

Ontvangst met koffie

15.15 uur

Algemene Ledenvergadering

Agenda, jaarverslag en financiële stukken zullen uiterlijk 15 november op onze website www.wb.utwente.nl/principia/ worden gepubliceerd.

16.00 uur

De projecten van Principia, introductie door Anne van der Meer

-

Presentatie door Arno Wentink en Bob Makkinga over hun ervaringen met het project “Coaching, kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling”

- Korte presentatie door Anne van der Meer over het nieuwe project

“meeloopdagen”.

17.00 uur

Sluiting van het formele gedeelte. Het bestuur nodigt u uit voor een borrel een hapje in de Union bar van de Bastille aan.

We zien uit naar uw komst op 27 november!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Principia,

Jan Broeze, secretaris

Binnenkort zal onze eerste digitale nieuwsbrief verschijnen! Zorgt u ervoor dat uw alumnus-emailadres is doorgeschakeld naar uw actuele privé-adres!

Wilt u de nieuwsbrief op uw privé emailadres ontvangen, laat ons dat even weten op Principia@ctw.utwente.nl