Agenda ALV 2009

Agenda Algemene Leden Vergadering op 27 november 2009

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1.

Ontvangst met koffie vanaf 15.00 u.

2.

Opening van de vergadering om 15.15 u.

3.

Mededelingen van het bestuur

4.

Verslag van de vergadering van 20 november 2008

5.

Financiële stukken

6.

Programma Principia 2010

7.

Contributie 2010

8. Sluiting om 16.00 u.

Na afloop van de vergadering zal een presentatie plaats vinden door Arno Wentink en Bob Makkinga over hun ervaringen met het project “coaching, kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling”.

Anne van der Meer zal het project “meeloopdagen” bij u introduceren.

Dit project is zeer onlangs van start gegaan.

De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal 4 van de Bastille

Zoals in de aankondiging is vermeld, nodigt het bestuur u aansluitend uit voor een drankje en een hapje in de Union bar van de Bastille.

Het bestuur