Uitnodiging ALV 2008

Algemene Leden Vergadering op 20 november 2008

Het Bestuur van Principia nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 20 november 2008.

De agenda voor deze vergadering is als volgt:

1.

Ontvangst met koffie vanaf 15.30 u.

2.

Opening van de vergadering om 16.00 u.

3.

Mededelingen van het bestuur

4.

Verslag van de vergadering 24 november 2007

5.

Financiële stukken

6.

Programma Principia 2009

7.

Contributie 2009

8. Sluiting om 18.00 u.

De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal W121 van gebouw Horst (CTW).

De vergaderstukken kunt u vinden op de website van Principia:

www.wb. utwente.nl/principia/

Het bestuur

Het adres van het Principia internet forum is www.principia.utwente.nl