Alumnivereniging Principia

Enschede, 5 november 2007

Betreft: Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 november 2007

Geachte Principia-leden,

Het Bestuur van Principia nodigt u uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 24 november 2007. De agenda voor deze vergadering, die plaats vindt in het T-Xchange Lab (WH 224) in de Horst is als volgt:

1.

Ontvangst met koffie vanaf 13.00 u.

2.

Opening van de vergadering om 13.30 u.

3.

Mededelingen van het bestuur

4.

Verslag van de vergadering van 18 november 2006

5.

Jaarverslag 2007; financiële stukken; verslag van de kascommissie

6.

Programma Principia 2008

7.

Contributie 2008

8.

Bestuurssamenstelling; benoeming kascontrolecommissie

9.

W.v.t.t.k. en rondvraag

10.

Presentatie door een alumnus (onder voorbehoud)

11.

Sluiting om 14.45 u.

De vergaderstukken kunt u vinden op de website van Principia: www.wb.utwente.nl/principia/

Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de virtuele werkelijkheid van T-Xchange.

T-Xchange benadert innovatie- en ontwikkelingsprocessen in de techniek en in de maatschappij op een unieke manier, waarbij op scenario’s gebaseerde ontwerpen worden gevisualiseerd om spelenderwijs tot de beste oplossing te komen. Innovatie in de zuiverste betekenis.

Daarvoor zijn in het nieuwe lab Virtual Reality technieken voorhanden, zoals een halfrond projectiescherm voor 3D visualisaties en desks voorzien van tablet-pc’s. De handelingen van de spelers worden geregistreerd om het proces te kunnen volgen en bij te kunnen sturen.

Fred van Houten, hoogleraar industrieel ontwerpen aan de UT en initiatiefnemer van deze ruimte, zal u deze middag kennis laten maken met deze nieuwe innovatieve processen in het Virtual Reality Lab van de UT, dat oogt als een paradijs voor gamers en fanatieke computer gebruikers.

In het kort ziet het programma er als volgt uit:

1. 14.45 u. - 15.00 u. introductie door Fred van Houten

2. 15.00 u. - 15.25 u. rondje langs de opstellingen

3. 15.25 u. - 16.25 u. brainstormsessie

4. 16.25 u. – 16.45 u. internetforum Principia

U wordt uitgenodigd uw ideeën in te brengen als casus voor een brainstormsessie. Daarbij kunt u zich oriënteren op de website van T-Xchange: www.txchange.nl

Het adres van het Principia-internetforum is: www.principia.utwente.nl

De middag wordt rond 17.00 u. afgesloten met een hapje en een drankje.

Het Bestuur