Coaching door Anne van der Meer

Principia - Coaching, kennisoverdracht & ervaringsuitwisseling

Zoals in een vorige Appel/Principieel uiteengezet, heeft er onlangs binnen onze alumni-vereniging Principia een bezinning plaatsgevonden over de wensen van de WB-alumni tav activiteiten die Principia met/voor haar leden zou kunnen ontplooien.

Om meer inzicht te krijgen in deze ledenwensen, werd daarbij onderscheid gemaakt tussen verschillende alumni-categorieen. Een van deze categorieen is de groeiende groep van mensen die met VUT/pensioen zijn (of binnenkort gaan): de veelbesproken “zilveren generatie”.

Binnen deze groep blijkt bij velen de wens te bestaan om ook na de pensionering “nog iets met de ervaring te doen”. Daarbij valt te denken aan activiteiten als coaching/ begeleiding (bv van starters), het overdragen van kennis (bv gastcolleges of specifieke kennis in specifieke situaties), onderzoek-opdrachten (waar de expertise en/of mankracht ontbreekt), sparring partner, advisering, etc., etc.

Het bestuur van Principia wil dit stimuleren en ondersteunen, en bezint zich op een toekomstige faciliterende rol (“bruggenbouwer”). Als gezamenlijke groep hebben we een schat aan kennis en ervaring in huis, die voor anderen zeer nuttig zou kunnen zijn.

Dientengevolge is gestart met de voorbereiding van een nieuwe verenigings-activiteit “Coaching, kennisoverdracht & ervaringsuitwisseling”.

Als 1e stap hebben we middels een questionaire geinventariseerd ….

… wie hiervoor belangstelling heeft

… welke ervaring/expertise aanwezig is/we zouden kunnen bieden

Deze questionaire werd niet alleen toegestuurd aan alle Principia-leden, maar ook aan alle andere WB-alumni, die bij het alumni-buro bekend zijn.

Tot nu toe hebben we hierop een kleine 40 reacties ontvangen, en er komen nog dagelijks reacties binnen. Diegenen die gereageerd hebben willen we bij deze hartelijk danken.

Een voorlopige indruk biedt een wijd spectrum van expertises en ervaringen, van technisch specialist tot eigenaar/directeur van een technologie-bedrijf. Momenteel wordt dit spectrum in kaart gebracht, en zijn we tevens bezig om contacten te leggen met de eerste “klanten”. Met name de contacten met het Kennispark Twente (starters) zien er veelbelovend uit.

Het ligt in de bedoeling om “low profile” met een pilot te starten om ervaring op te doen en zo goed voorbereid te zijn op een 2e “roll-out” fase. Eea gebeurt op dit moment met een klein team van 3 vrijwilligers, en we vragen begrip voor het feit dat er wat tijd nodig is, om dit goed op te zetten.

Via Appel/Principieel en via onze website www.wb.utwente.nl/principia houden we u - en speciaal diegenen die gereageerd hebben of die dat nog willen doen - op de hoogte.

Wordt vervolgd.

Dr. Leen Noordzij

ir. Anne F. van der Meer MS

ir. Henk Schoenmaker