Toetsbeleid opleiding Werktuigbouwkunde

Het toetsbeleid van een opleiding vormt de basis voor de wijze waarop toetsing binnen de opleiding wordt vormgegeven. Net zoals de kwaliteitsborging van het onderwijs (de vakken) in het algemeen met een PDCA (Plan Do Check Act) cyclus kan worden beschreven, kan dit ook worden gedaan voor de borging van de kwaliteit van toetsen binnen de opleiding. Via de verschillende fasen in de Deming cyclus wordt in het toetsbeleid van de opleiding Werktuigbouwkunde omschreven hoe het toetssysteem van de opleiding ingericht is.

Ook is er sinds 2011 een universiteit breed kader opgesteld voor het toetsbeleid van opleidingen. Dit toetskader is via onderstaande link te bekijken. Naast dit toetskader is er ook een checklist voor handen om na te gaan of de opleiding het beleid al op orde heeft en op welke punten nog verbetering nodig zijn.