Compensatieregeling

Het is onder bepaalde voorwaarden toegestaan om een onvoldoende resultaat van een tentamen op je cijferlijst te mogen laten staan en toch je diploma te behalen. Deze voorwaarden staan genoemd in het onderwijs- en examenreglement van de opleiding.

Bachelor Werktuigbouwkunde

Over het behalen van respectievelijk het propedeuse diploma als het bachelor diploma zeggen artikel 13.1.c.i en artikel 13.2.c.i van het examencommissiereglement bachelor Werktuigbouwkunde:

Indien er maximaal één cijfer 5 op de lijst voorkomt voor een studieonderdeel niet zijnde een project, opdracht of practicum, is de student reglementair geslaagd’.

Met de noot: ‘Als de examenvergadering heeft vastgesteld dat de student geslaagd is voor een studiefase, is daarmee de studiefase afgesloten. Het herkansen van vakken om de cijfers op te hogen heeft daarna geen zin. Een student die niet voor compensatie in aanmerking wil komen, omdat hij/zij geen vijf op de cijferlijst wil hebben, dient voorafgaand aan de examenvergadering aan BOZ door te geven dat hij/zij (nog) geen examen wil doen.’

Master Mechanical Engineering

Over het behalen van het master diploma Mechanical Engineering zegt bijlage 2.c van het onderwijs- en examenreglement van de master Mechanical Engineering:

‘In the case of a complete and regular master’s programme, the student passes when the following conditions have been satisfied:

- the assessment of the master’s project is satisfactory.
- every mark is at least a 6, ‘exempt’ (vrijstelling, Vr) or ‘sufficient' (voldoende, V), with the exception of at most one 5 which may occur in the Master’s courses provided it is not the mark for the master’s project nor internship.’

Master Sustainable Energy Technology

Het onderwijs- en examenreglement van de master opleiding Sustainable Energy Technology bevat geen compensatieregeling om met onvoldoende tentamenresultaten het master diploma te behalen.

Let op: zoals in het voorwoord van het onderwijs- en examenreglement vermeld staat, kunnen er aan de informatie op deze website geen rechten ontleend worden. Klik op de onderstaande links naar de onderwijs- en examenreglementen van de bachelor en master opleidingen.

NB: zoals vermeld staat in het voorwoord van het onderwijs- en examenreglement, kunnen aan de informatie van deze website geen rechten worden ontleend. Ga naar de onderstaande link om de onderwijs- en examenreglementen van de bachelor en masteropleidingen te bekijken. Aan deze documenten mag je wel rechten ontlenen.