Technische Stromingsleer

De Warmte- en stromingsleer vormt die tak van de natuurwetenschappen waar men zich bezig houdt met de bestudering van verschijnselen in stromende gassen en vloeistoffen. Het onderwijs is er op gericht inzicht in deze verschijnselen te verschaffen, zowel wat betreft de mechanische als de thermische aspecten. Het onderzoek richt zich op fundamentele vraagstukken, voortkomende uit de ontwikkeling van de stromingsleer zelf of uit de technische toepassingen van de stromingsleer. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn twee-fasen-stromingen en niet-newtonse stromingen. Het onderzoek van de vakgroep is ondergebracht in de landelijke Onderzoekschool voor Stromingsleer, het J.M. Burgerscentrum.

De vakgroep heeft een eigen homepagina.