Tribologie

Het totale vakgebied kan worden samengevat als de leer van de beheersing van smerings-, wrijvings- en slijtageprocessen. Onderwerp van onderwijs en onderzoek zijn de verschijnselen die optreden tussen en aan, over elkaar bewegende, oppervlakken in werktuigonderdelen, die de nodige graden van vrijheid bezitten en krachten moeten kunnen doorgeleiden, de zogenaamde loopvlakken. De optredende krachten zijn vaak dynamisch van aard. De constructie kan zodanig zijn dat de loopvlakken volledig van elkaar gescheiden worden, zodat slijtage nauwelijks optreedt of zeer specifiek van aard is. Het scheiden van de loopvlakken gebeurt dan door het aanbrengen van een vloeistof-, vet- of gaslaagje in het contactgebied waarbij de constructie zodanig moet zijn dat in deze scheidingslaag een druk ontstaat die evenwicht maakt met de uitwendige belasting. Men spreekt dan van volle filmsmering. Onderwerpen als hydrostatische-, hydrodynamische- en elastohydrodynamische smering horen hier thuis evenals magnetische-, magnetohydrodynamische smering en luchtlagers. Indien de scheidingslaag tussen de loopvlakken zo dun is dat de toppen van de loopvlakruwheden elkaar raken spreekt men van gemengde smering en indien in deze scheidingslaag geen drukvorming meer optreedt van grenssmering, dan wel van droog contact. Bestudering van de verschijnselen die optreden onder deze condities wordt tot het werkgebied binnen het project wrijving en slijtage gerekend.

De vakgroep heeft een eigen homepagina.