Technische mechanica en Ontwerpen in kunststoffen

In de technische mechanica worden vragen van rust en beweging van onvervormbare (starre) lichamen aan de orde gesteld. Daarnaast omvat het vakgebied de bepaling van vervormingen, spanningen, stabiliteit en trillingen van in de werktuigbouwkunde toegepaste constructie-elementen. Het onderwijs heeft tot doel de student het inzicht en de benodigde achtergrondkennis bij te brengen om zelfstandig werktuigbouwkundige constructie-elementen op sterkte en/of stijfheid te berekenen en te dimensioneren. Daarnaast leert hij of zij hoe het dynamisch gedrag van constructies kan worden bepaald en hoe belangrijke produktieprocessen in de metaal- en kunststofindustrie (bijv. walsen en dieptrekken van metaal, spuitgieten van kunststof) met behulp van computermodellen kunnen worden gesimuleerd. Een centrale plaats is daarbij ingeruimd voor het gebruik van moderne, numerieke methoden Computational mechanics . In het onderzoekprogramma, dat veelal in samenwerking met de industrie wordt uitgevoerd, ligt het accent op de volgende deelgebieden:

·

Thermo-mechanische modellen; o.a. numerieke simulatie van vormgevings- en bewerkingsprocessen, zoals walsen, dieptrekken, spuitgieten, enz.

·

Dynamisch gedrag van constructies; theoretisch en experimenteel onderzoek op het gebied van trillingen en akoestiek.

Het ontwerpen van kunststofprodukten vereist naast de voor de ontwerper gebruikelijke overwegingen van functionaliteit en kostprijs ook een gedegen kennis van de eigenschappen van polymere materialen en van de invloed die het verwerkingsproces heeft op de produkteigenschappen. Deze benadering, waarbij materiaal, proces en produkt simultaan worden beschouwd, kennen we als concurrent engineering : Dit is het thema van de vakgroep. Binnen dit gebied zijn vier studie-onderwerpen gekozen:

1.

Construeren van produkten uit vezelversterkte materialen,

2.

Ontwerpen en spuitgieten van dunwandige produkten,

3.

Ontwerpen op slagvastheid,

4.

Mengen en blenden, in het kader van recycling.

Aspecten die deze onderwerpen onderling verbinden zijn anisotropie, inwendige spanningen, procesbeheersing. Bij alle onderwerpen spelen computersimulaties en -analyses een belangrijke rol. Bij de keuze van afstudeerprojecten is samenwerking met de industrie een belangrijke factor. Gepoogd wordt om de projecten zowel theoretisch diepgaand als praktijkgericht te laten zijn. Dit wordt bereikt door de afstudeerprojecten te definieren in overleg met een geinteresseerd bedrijf. In incidentele gevallen wordt het project ook uitgevoerd bij het betreffende bedrijf. De vakgroep participeert in de ontwerpstroom van de faculteit WB en in het Centrum voor Polymeertechnologie van de UT, dat o.a. een tweede-fase opleiding Polymeertechnologie organiseert.

De vakgroep heeft een eigen homepagina.