Productie- en Operationeel Management

Het onderzoek van de vakgroep Produktie- en Operationeel Management richt zich met name op bedrijfsinterne logistieke problemen. Dat gebied omvat het ontwerp, de planning en de besturing van produktiesystemen, project- en onderhoudsmanagement en de ontwikkeling van Materials Handling systemen voor produktie, opslag en distributie van onderdelen, produkten en gereedschappen. Een drietal deelthema's kunnen worden onderscheiden:

·

Ontwerp, planning en besturing van produktiesystemen Aan de orde komen: ontwerp en performance analyse van produktiesystemen, capaciteitsplanning en werkplaatsbesturing, voorraadbeheersing en keten-management, integratie produktiebesturing en werkvoorbereiding, seriegroottebepaling in meervoudige processtrukturen.

·

Materials Handling systemen in produktie, opslag en distributie Aan de orde komen: keuze van layout en besturingssysteem in magazijnen en distributiecentra, operationele analyse van interne transportsystemen en (geautomatiseerde) opslagsystemen, interaktie produktiebesturing en intern transport.

·

Projectplanning en onderhoudsmanagement Aan de orde komen: capaciteitsplanning en materiaalcoordinatie in grote projectmatig werkende reparatie- en onderhoudsbedrijven, orderacceptatie en werkvoorbereiding t.b.v. revisie en onderhoud, integratie onderhoudsplanning en produktiebesturing, informatiemanagement.

Het onderzoek van de vakgroep is sterk kwantitatief/analytisch van karakter. In het bijzonder wordt gebruik gemaakt van modellen en methoden uit de Operations Research en de theorie van de stochastische processen (met name de wachttijdtheorie). De vakgroep participeert in het Centrum voor Produktie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM i.o.).