Produktie en Ontwerp techniek

De vakgroep Produktie- en ontwerptechniek houdt zich bezig met het proces van produktontwerp en met de vraagstukken van ontwerp, inrichting, gebruik en verzorging van werktuigbouwkundige produktiesystemen voor het voortbrengen van discrete produkten. De aandacht wordt daarbij gericht op:

1.

Het ontwerpen en ontwikkelen van besturingssystemen en computerprogrammatuur t.b.v. de produktie-technische informatieverwerking (CAD/CAPP/CAM en Werkplaatsbesturing). Hierbij wordt de nadruk gelegd op het automatiseren van het ontwerpproces, de werkvoorbereiding en de werkplaatsbesturing alsmede op de besturing en de bewaking van geautomatiseerde fabricageprocessen.

2.

De technologie van verspanende en spaanloze fabricageprocessen. Het ontwerpen van mathematische modellen voor, en simulatie van, bewerkingsprocessen. Aktuele zwaartepunten liggen op het gebied van plaatverwerkende processen alsmede de procesmeting en sensortoepassing bij verspanende bewerkingen.

De vakgroep participeert in het Centrum voor Integrale Produktievenieuwing van de faculteit en in het in 1995 op te richten Centrum voor Produktie-, Logistiek en Operationeel Management (CPLOM i.o.).

De vakgroep heeft een eigen homepagina.