Onderzoek

Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente bestrijkt een breed terrein. De onderzoeks activiteiten hebben te maken met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwerpen, fabriceren, toepassen en veranderen van producten, materialen, processen en werktuigen (machines, apparaten, installaties). De faculteit telt 7 vakgroepen.