PROFILERINGS- OF MINORRUIMTE

MOD9 en MOD10 worden de profileringsruimteĀ  genoemd. Studenten hebben in deze ruimte de mogelijkheid hun kennis/vaardigheden te verbreden en te verdiepen.

Ingangseisen en overige regels

  • Minimaal 6 modules afgerond per 31 augustus, voorafgaand aan MOD9.

In aanvulling op de regels zoals geformuleerd bij de aanschuifmodules geldt:

  • Het is niet mogelijk om twee 1e jaars modules (MOD1/MOD2) als profileringsruimte te kiezen.
  • Overlappende onderdelen (m.n. Math) moeten worden vervangen ook voor modules waar geen sprake is van een blokkade (wit).
  • Deelname aan modules met een blokkade is in uitzonderlijke gevallen mogelijk met toestemming van de examencommissie WB.

Aanbod profileringsmodules

Het aanbod van profileringsmodules staat beschreven op: