Studeren in het buitenland

Als profileringsruimte (en voorheen de minor) kan ervoor gekozen worden om maximaal een half jaar in het buitenland door te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • een half jaar (= 1 semester) in het buitenland aan een universiteit te gaan studeren
  • te kiezen voor een minor programma waar een veld-studie (stage) bij hoort, zoals bijvoorbeeld Crossing Borders
  • zelf een vrije minor samenstellen waarin onderdelen in het buitenland voorkomen (summerschool, participation in engineering competitions, ...)

Op www.utwente.nl/ctw/student-mobility/ kan meer informatie gevonden worden over studeren in het buitenland, zoals de mogelijkheden voor CTW studenten, de partner-universiteiten van CTW, deadlines voor aanmelding, etc. Het Studenten Mobiliteit Centrum van CTW streeft er naar elk jaar in november een facultaire voorlichting over studeren in het buitenland te organiseren.

Houd er rekening mee dat de Examencommissie uiteindelik goedkeuring moet verlenen van jouw vakkenpakket / activiteiten in het buitenland.