Studie mobiliteit

In het derde jaar van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde is er een half jaar ingeruimd voor een verbredende of verdiepende activiteit. Deze periode wordt in het huidige onderwijsmodel (TOM) 'profileringsruimte' genoemd. Voorheen heette dit 'minor'. Op deze pagina's kun je hier meer informatie over vinden; deels als aangeboden tekst, deels als verwijzingen naar ander UT websites.