Bachelor 1

In het eerste studiejaar worden drie voorlichtingscolleges gegeven:

- Tips voor Tentamens
- Terugblik 1e kwartiel en voorlichting over vervolg eerste jaar
- Afronding eerste jaar en voorlichting over tweede jaar

De sheets van deze presentaties zullen hier na afloop van elke bijeenkomst geplaatst worden.