Bachelor 3

Informatie over de masterprogramma’s Mechanical Engineering en Sustainable Energy Technology is beschikbaar op de sites www.utwente.nl/me en www.utwente.nl/set. In module 11 van de opleiding WB is voorlichting over de masters en masterspecialisaties verroosterd.