index


Het bachelorprogramma van de opleiding Werktuigbouwkunde beslaat drie cursusjaren. Ieder jaar is verdeeld in een aantal perioden. Per periode wordt een omvangrijk project gedaan en een aantal projectgerichte en theorievakken gevolgd.

Het eerste en tweede jaar is voor alle studenten gelijk. In het derde jaar kiest de student een minor en een aantal keuzevakken. Het derde jaar en daarmee de bacheloropleiding wordt afgesloten met een onderzoeksopdracht (ITO) en een ontwerpproject (project F).