Propedeuse toelating en beoordeling

Alle ingeschreven studenten zijn toelaatbaar tot het eerste project (Project A). Voor toelating tot de vervolgprojecten gelden bepaalde voorwaarden met betrekking tot de studievoortgang. Deze voorwaarden zijn beschreven in het studentenstatuut (opleidingsspecifieke bijlage). De voorwaarden gelden voor de studenten die nominaal lopen. Voor vertraagde studenten gelden aanvullende eisen, zoals zijn vastgesteld in overleg met de mentor. De voorwaarden zijn gesteld om er voor te zorgen dat alle leden van een projectgroep een voldoende bijdrage kunnen leveren aan het projectwerk en ook zelf voldoende baat kunnen hebben bij het samenwerken in een projectgroep.

Een projectgroep stelt zichzelf samen. De algemene eis is dat een projectgroep uit leden bestaat die niet in het voorafgaande project deel hebben uitgemaakt van dezelfde projectgroep. Per project kunnen aanvullende eisen worden gesteld.

Een project wordt afgerond met een verslag, een presentatie, een demonstratie en een ondervraging. De precieze vorm is voor ieder project verschillend. Tenminste één eindverslag moet in het Engels zijn gesteld.

Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van het groepscijfer en het individuele cijfer. In de loop van de opleiding neemt het gewicht van de individuele prestatie toe.